Angränsande BGF-avdelningar:

 

Demokrati betyder "folkstyre".

Ett sådant styre kan utformas på olika sätt, men gör knappast skäl för namnet utan engagerade medborgare, utan politiska alternativ eller utan möjligheter att byta ut valda företrädare.

 

 

 

 

Demokrati