Angränsande BGF-avdelningar:

 

Ordet "rasism" har i en bemärkelse fått en mycket vid betydelse. Det har kommit att innefatta nästan varje negativ handling eller tanke, eller påstådd sådan, från en etnisk svensk mot en invandrare.

Samtidigt är begreppet uttryckligt snävt. Det gäller bara i en riktning.

På denna BGF-avdelning tar vi upp även "rasism" i omvänd riktning, dvs sådant som är riktat mot svenskar.

Det handlar inte bara om enskilda attityder och handlingar. Här finns ett mönster, bakom vilket kan anas en viljeinriktning.

 

 

 

Nyrasism