Svar till Adami o Co

Tidningen Gringo, bilagan till Metro, är ju - som dess redaktör Zanyar Adami gärna framhåller - en framgångshistoria. Tidningen har god ekonomi och kan nå ut till många, tidningen har råd att anställa flera medarbetare och har tillgång till bra lokaler. Annonspriserna ligger på 150.000 - 200.000 kronor för en helsida, beroende på om det är svartvitt eller färg. Annonsörer ställer upp, exempelvis lär Riksgäldskontoret.

Upp ställer också övriga massmedia. Adami är flitig gäst i TV:s soffprogram, han är kolumnist i andra tidningar och han kan få debattartiklar publicerade, som i Svenska Dagbladet den 25/10 -05. En artikel där han hade Sture Nordh från TCO och Andreas Carlgren från Integrationsverket som medundertecknare.

Eller var artikeln avsedd som debattinlägg? Ett svar - se nedan - har skickats in, men blev inte publiceret. Blir överhuvudtaget något svar till Adami o Co att publicerat i SvD?

Det är ändå en dagstidning med ganska många miljoner i statligt stöd. Var inte meningen med presstödet att öka mångfalden av åsikter i spalterna?

 


MÖRKA INTE VERKLIGHETEN!

I SvD den 25/10 -05 har Zanyar Adami, Andreas Carlgren och Sture Nordh ett inlägg "Medier ökar segregationen". Utgångspunkten är en Sifoundersökning som visar att medias beskrivning av den invandrartäta förorten uppfattas som negativ av dem som bor där.

Det är inte bara en subjektiv "upplevelse" att media rapporterat negativt om "förorten". Det är ett faktum.

För att ta ett aktuellt och konkret exempel: Ronna i Södertälje, med beskjutning av polishuset. Förvisso var denna rapportering negativ. Men det var fråga om en återgivning av vad som faktiskt hänt, inte främst en personlig "beskrivning". Den negativa rapporteringen har samband med en negativ verklighet.

Indirekt medger Adami/Carlgren/Nord att det finns särskilda problem i invandrartäta bostadsområden. De skriver om "den hårda förorten" och de framhåller att vissa elever fått bra betyg "trots att" majoriteten av eleverna hade invandarbakgrund.

Vad är de tres budskap? Ska massmedia så långt möjligt skildra verkligheten som den är, och försöka ge en sann bild? Eller ska man undvika att skriva om sådant som kan kännas obehagligt för vissa?

Glidande formuleringar, där fakta och värderingar flyter samman, tyder på att de menar det senare:
"Flera undersökningar har visat att det i medierna ofta förekommer att:
· 'Invandrarkillar' beskrivs som hotfulla: farliga ungdomsgäng, brottslingar som begår gruppvåldtäkter, 'invandrare' som är överrepresenterade i brottsstatistiken.
· Framförallt 'invandrartjejer' beskrivs som offer: förtryckta kvinnor eller passiva socialbidragstagare."

Fördomsfullt och felaktigt blir det förvisso om någon föreställer sig att invandrare i allmänhet är t ex våldtäktsmän. Däremot är det ju ett faktum att invandrare som grupp är överrepresenterad bland våldtäktsmän (samtidigt som vissa invandrargrupper är underrepresenterade i dessa och andra våldsbrott).

Inte heller är det ett påhitt av media att det existerar en hederskultur bland invandrare från muslimska länder, med innebörden att kvinnor förtrycks.

Lika litet är det en mediakonstruktion, att det finns ett rasistiskt mönster i gaturånen. Verkligheten är den att förövarna vanligen har invandrarbakgrund, offren vanligen är etniska svenskar.

De tre talar om en "onyanserad mediarapportering" och att "homogena redaktioner bäddar för skev verklighetsuppfattning", men ska massmedia kritiseras i sammanhanget är det snarare för att mörka om etniciteten hos förövarna vid våldsbrott.

Tidningen "Stockholm CITY" har haft en artikelserie om överfallsvåldtäkter utan att ens antyda att förövarna i de flesta fall har utländsk bakgrund. Det är väl en högst relevant uppgift i sammanhanget! Antag att 50% eller 90% av gärningsmännen kom från t ex Jönköping - nog skulle detta då anses värt att notera. Nog skulle man då fråga sig varför en så hög andel kom just därifrån!

Boendesegregationen är ett faktum, men ligger orsaken till den i massmedias rapportering? Knappast!

Bakom segregationen finns åtminstone två förklaringar:

1. Invandrare söker sig till områden, där de finner många landsmän.

2. Etniska svenskar söker sig alltmer bort från bostadsområden, där andelen invandrare ökar. De har då bildat sig en uppfattning av innebörden av att bo där utifrån sina egna erfarenheter, inte utifrån beskrivningar i massmedia.

Adami/Carlgren/Nord rapporterar vidare att en majoritet av de tillfrågade anser att risken för att bli diskriminerad i arbetslivet är stor, för den som inte har ett svenskklingande namn. De slår fast: "I mångfaldens Sverige är det ingen lösning att människor ska byta namn."

Men vad är då lösningen? Varför denna diskriminering? Beror den bara på dumhet eller illvilja från företagen?

Nej, den normale företagaren vill rimligen sitt företags bästa. En nyanställning innebär, med gällande trygghetslagar, ett stort ekonomiskt åtagande. För en småföretagare kan en felsatsning kanske äventyra hela företaget. Företagaren försöker göra en riskbedömning, och ett utländskt namn signalerar därvid sämre odds. Detta slår orättvist mot individer, men företagaren agerar utifrån sin situation rationellt.

 

GRUNDEN till de problem som Adami/Carlgren/Nord berör i sin artikel ligger i en verklighetsfrånvänd politik, med en invandring som:

varit alltför omfattande och koncentrerad i tiden,
kommit från i allt högre grad främmande kulturer med andra värderingar,
betytt att inga krav fått ställas på nykomlingarna och att etniska svenskars synpunkter inte respekterats.

 

Jan Milld,
redaktör för tidskriften Blågula frågor

 


 

 Se vidare:

Gringoekonomi

Hirsi Ali

Mobbad till döds

Terroriserad


Gringo

Berikande

Idealitet?

Köpta applåder

Nya födkrokar