Översättare ingriper

I början av april 2008 inkom ett brev med följande lydelse:

"Jag såg att ni har lagt ut min översättning av Ayaan Hirsi Ali på er hemsida. Det är INTE ok med mig, och jag ber er därför avlägsna samtliga av mig översatta citat ur 'Kräv er rätt' omgående.

Hälsningar

Joakim Sundström"


Det här väcker ju flera frågor:

1. Hur kan man överhuvudtaget ha invändningar mot att en text vinner spridning? För oss på Blågula frågor är det självklart välkommet, ju mer man citerar vad vi har skrivit. Vi har svårt att förstå, hur någon kan resonera annorlunda!

2. När det, som i detta fall, gäller en bok, betyder dessutom ett omnämnande av den att den får reklam, vilket kan leda till att flera köper den.

3. Vårt citerande ur boken "Kräv er rätt!" bottnar i att vi själva sympatiserar med bokens budskap - om demokrati, tolerans och intellektualism, som vi uppfattar det. Gäller inte detta även för den som översatt boken?

4. Ligger verkligen Sundströms framställan i linje med Ayaan Hirsi Alis uppfattning?

5. Gäller det bara just översättningen kan vi ju lätt gå runt Joakim Sundström, genom att lägga ut samma citat på danska eller engelska - eventuellt för att sedan själva översätta därifrån.

Vad har Sundström då uppnått?

6. Sakligt sett låter Sundströms begäran helt absurd. Strikt juridiskt vet vi inte hur långt den kan drivas. För säkerhets skull har vi nu tagit bort citaten.

Vi har skrivit till Joakim Sundström för att få en förklaring kring hur han resonerar. Så fort han ger oss ett svar ska vi återkomma i frågan.

Stockholm, den 11 april 2008

Jan Milld

Ayaan Hirsi Ali:

"Kräv er rätt!"

 

Några citat ur boken "Kräv er rätt!", skriven av Ayaan Hirsi Ali, som är född i Somalia:

 Ayaan Hirsi Ali ser tre element som kännetecknande för islam:

"Det första elementet är att muslimer  xxx."

"Det andra elementet är att islam bara har  xxx."

"Det tredje elementet är att islam i hög grad  xxx"

"I dessa tre element ligger xxx."

 Hirsi Ali refererar också en annan bok, där tre kännetecken anges islam:

" hierarkisk-auktoritär inställning (xxx)
gruppidentitet (xxx)
patriarkalisk inställning och skamkultur (xxx)"

 "Till skillnad från hur det förhåller sig i den muslimska världen lägger man i västvärlden xxx..."

 "...vår tids islam är oförenlig med xxx."

"I Europa...xxx."

"Låt vår tids Voltairer xxx,.."

 "Vi måste se till att strukturellt xxx."

 "De flesta muslimer lever i en xxx..."

 "Det stämmer att omskärelseritualen xxx."

 "Motsatsen till heder är xxx."

 "Bakgrunden till många muslimska invandrares xxx."

 "Jag skulle vilja uppmana xxx."

 "Jag ser ett direkt samband mellan xxx"

 "I och med att kvinnor utestängs från xxx."

 "Muslimernas enda hopp är xxx."

 "I det sammanhanget har infödda västerlänningar xxx."


 Se vidare:

Karen Jespersen

Nytt politiskt mord

Ännu ej mördad