Gringoekonomi

Hur får tidningen Gringo ekonomin att gå ihop?

Svar: man finner annonsörer.

Kring detta skriver signaturen "Räknenissen" på¨Exilen den 27/10 -05:

"Om Gringo nr 15 och dess annonsörer

Det verkar som om tidningen Gringo har en ganska gynnad ekonomisk position. Se deras prislista: http://www.gringo.se/prislista.pdf

Och låt oss sedan titta på annonsörerna i Gringo nr 15, 2005-10-17. Vilka är de och varifrån har de fått de pengar de betalar annonserna för:

Riksgäldskontoret (skattefinansierad institution) Helsida fyrfärg, enligt Gringos prislista kostar det 201.933:-

Ydis, (översättningspenna, kommersiellt företag) Mindre annons, uppskattningsvis 1/12 sida à 18.435:-

Journalistskolan Poppius, (uppbär förmodligen skattefinansierat stöd) 1/8 sida à 26.741:-

Studieförbundet Sensus (uppbär förmodligen skattefinansierat stöd) 1/6 sida (stående) à 35.997:-

Naturhistoriska riksmuseet (skattefinansierad institution) Mindre annons, uppskattningsvis 1/12 sida à 18.435:-

Östasiatiska museet (skattefinansierad institution) Mindre annons, uppskattningsvis 1/12 sida à 18.435:-

Kägelbanan/Södra Teatern (skattefinansierad institution) 1/8 sida à 26.741:-

Kista världsmusikfestival på Eggeby gård, Järva Folkets Park (skattefinansierad institution) 1/8 sida à 26.741:-

 Lava, Kulturhuset (skattefinansierad institution) 1/8 sida à 26.741:-

 ABF Stockholm (formellt fristående, i realiteten anknuten till socialdemokraterna, uppbär statligt bidrag) 1/8 sida à 26.741:- 

Folksam (kommersiellt företag, formellt fristående, i realiteten anknuten till socialdemokraterna) 1/8 sida à 26.741:-

Stockholms Stadsteater Skärholmen (skattefinansierad institution) 1/8 sida à 26.741:-

Uppskattningsvis drar Gringo in nära en halv miljon kronor i annonsintäkter bara för nr 15.

Och till allra största delen är det skattefinansierade institutioner som pumpar in pengar i Gringo på detta sätt, samt ett par organisationer starkt knutna till socialdemokraterna. Det är alltså ett slags dolt presstöd riktat till Gringo.

Är det svårt att nå lönsamhet på det här sättet? Nej. Är det normala konkurrensvillkor? Nej. Hur många små kultur- och föreningstidningar kan räkna med annonsörer av denna kaliber?

Nämnas kan också att Riksgäldskontoret annonserade i Aftonbladet och Expressen söndagen den 23 oktober 2005, dock ej med helsidesannons som i Gringo, utan halvsidesannonser."

 Exilensignaturen "Björntomten" lägger till:

"Naturhistoriska riksmuseets tidigare chef har en bakgrund som hög ABF-funktionär (dock ingen biologisk utbildning).

Naturhistoriska riksmuseets nuvarande chef har en bakgrund som folkbibliotekarie, sedermera chef för Riksutställningar (dock ingen biologisk utbildning)."

Tillfogas kan att chefen för Riksgäldskontoret är Bo Lundgren, f.d. moderatledare.

 


 Se vidare:

Gringo

Mer Gringoekonomi

Refuserat i Svenska Dagbladet