Aktuell kommentar - vecka 29/05

 

 

Idealitet?

Vi lever i en tid av "nyspråk", där makthavarna försöker ge många begrepp helt nya innebörder. Med "demokrati" menas således diktatur, med "fascist" menas demokrat, med "tolerans" menas intolerans, osv.

Ur "Stockholm CITY" den 18/7 -05, om "Centrum Mot Rasism" (CMR):

"CMR är en ideell förening som bildades i september 2003 efter ett regeringsinitiativ av dåvarande integrationsminister Mona Sahlin."

14 miljoner kronor av skattemedel har hittills plöjts in i denna organisation. Genom Svenska Dagbladets artikelserie om denna "ideella förening" har uppseendeväckande uppgifter framkommit.

Den 16/7 -05 skrev SvD:

"Centrum mot rasism, CMR, har kansli på en av landets dyraste adresser. De tre anställda förfogar över en yta på 180 kvadratmeter, alltså 60 kvadratmeter per person. Trots att det är en hyreslokal har CMR genomfört påkostade renoveringar. Förra året byggde man om och köpte möbler för 330 000 kronor.

- Det blev så dyrt för att kanslichefen Amina Ek köpte nya, jättelyxiga möbler. Hon kastade ut de gamla som vi hade fått billigt, säger flera personer som har lämnat CMR.

"Trots de påkostade insatserna förra året ska CMR lägga ytterligare 140 000 kronor på renoveringar i år, enligt budgeten. Kassören Raili Borg förklarar det med att den splitternya inredningen kan behöva repareras."

"Förra året reste, hotellövernattade och åt styrelsen och kanslipersonalen för närmare 600 000 kronor. Bara maten och hotellen gick på 300 000 kronor.

Styrelsen har ledamöter från olika delar av landet. Vissa sammanträden sker på hotell- och konferensanläggningar i Stockholm, trots att man har ett stort, elegant inrett sammanträdesrum på kansliet. CMR betalar middag med vin och även ledamöter bosatta i Stockholmsområdet bor på hotellen, .."

Och det var inte husets billigaste vin man förträde. I en anläggning där CMR konferensade kostade de billigaste hotellrummen 2 200 kronor.

SvD fortsätter:

"Amina Ek har också en handkassa på 10 000 kronor i veckan som hon får använda fritt. Räcker den inte till är det kassörens uppgift att sätta in mer pengar på kontot."

SvD beskriver också vad CMR-sammanträden kan handla om:

"Två dagars sammanträde - tre annonser i Mana

Arbetsutskottet i CMR ägnade två dagars sammanträde åt tre punkter. Besluten: Ja till en resa för kanslichefen till ett möte i Budapest. Ja till att låta ett externt företag göra en hemsida trots att man samma månad anställer en webdesigner på kansliet. Ja till att köpa tre annonser för 45 000 kronor i den lilla antirasistiska tidningen Mana. Ett annat tvådagarsmötet innehöll endast en punkt. Frågan då var om CMR skulle stötta ett projekt för antirasistiska filmdagar med 20 000 kronor."

"... föreningen har så liten verksamhet att den inte lyckas göra av med pengarna. I stället för forskning och opinionsbildning har miljonerna samlats på hög på banken."

"- Det finns inga konkreta idéer om vad man vill göra, säger en före detta styrelsemedlem."

SvD avslöjade vidare:

"En av de ledande medlemsföreningarna i Centrum mot rasism har uppgett falska medlemssiffror för att få bidrag av Integrationsverket. En annan medlemsförening har avslöjats med bidragsfusk för miljonbelopp."

"Afrosvenskarnas riksförbund, ASR, har haft en ledande roll i inriktningen av centret. ASR:s riksorganisation har en medlemsplats i CMR samtidigt som föreningen har registrerat sina lokalavdelningarna i Stockholm och Göteborg som enskilda medlemmar.

På så sätt höjer de CMR:s medlemsantal och skaffar sig mer makt på årsmötet, eftersom varje förening har en röst. Iransk-svenska solidaritetsföreningen gör likadant genom att ha tre lokalavdelningar som separata medlemmar.

Afrosvenskarnas riksförbund får bidrag av Integrationsverket. År 2001 uppgav förbundet att de hade 1 402 medlemmar. För det fick de drygt 300 000 kronor. Större delen av medlemmarna, 1 226 stycken, uppgavs finnas i Stockholmsavdelningen. Men enligt en intern rapport, som SvD tagit del av, hade Stockholmsavdelningen bara 47 betalande medlemmar. "

En revision har gjorts, men:

"...i revisionen antas det att varje kvinnlig medlem har tre barn. Dessa schabloniserade barn, sammanlagt 765 stycken, räknas som medlemmar oavsett om de existerar eller inte.

Bland CMR:s medlemmar finns också föreningen Khaneh Iran, som tidigare avslöjats fuska till sig miljonbelopp genom påhittade studiecirklar. Khaneh Iran rapporterade under tre års tid omkring 76 000 studietimmar som aldrig ägt rum. ABF-avdelningen som föreningen tillhör krävdes på nio miljoner kronor i återbetalning. "

Om revisorn i CMR skriver SvD:

"Revisorn och rösträknaren i den statsfinansierade organisationen Centrum mot rasism är dömd för valfusk. Trots att hovrätten har slagit fast att han brutit mot vallagen får han fortsätta som revisor. "

"I januari i fjol slog Stockholms tingsrätt fast att Saied Tagavi, socialdemokrat från Hässelby, bröt mot vallagen när han agerade röstningsombud för pensionärer på ett äldreboende i Stockholm inför riksdagsvalet 2002. I februari i år höll Centrum mot rasism, CMR, årsmöte. Rösträknare var just Saied Tagavi, aktiv i CMR sedan starten som revisor. När hovrätten i maj i år fastställde tingsrättens valfuskdom agerade inte CMR. Saied Tagavi fick fortsatt förtroende som revisor. "

"Saied Tagavi var också med och tog fram stadgarna för CMR. I samma kommitté fanns regeringens utredare av diskriminering, Paul Lappalainen.
Trots att CMR, som SvD berättade i går, har så liten verksamhet att föreningen inte har lyckats använda de 14 miljoner kronor som staten pumpat in, vill Paul Lappalainen ge CMR ännu mer pengar. I sin rapport föreslår han att CMR:s anslag utökas med minst en halv miljon kronor."

"Kansliet har bland annat föreslagit en artistgala och skivinspelning med kända svenskar artister för att samla in mer pengar. På samma sätt har organisationen diskuterat att använda idrottsmän som reklampelare för centret.

CMR har gjort av med stora summor pengar på resor, hotellövernattningar, löner och kanslihyra. Integrationsverket, som betalar ut bidragen, kräver varken kvitton eller andra verifikationer. En ansökan om extra bidrag på 100 000 kronor godkändes mycket snabbt. Det tog bara en dag. "

I och för sig betyder begreppet "ideell förening" bara att det inte är ett bolag. Men det ger ändå associationer till "ideellt arbete". Inte så litet missvisande i detta fall: CMR representerar ju raka motsatsen till idealitet. Istället för att arbeta oavlönat så icke-arbetar man avlönat.

"Handkassa" på 10.000 kronor i veckan...


Varför satsar regeringen miljoner av våra pengar på en sådan organisation, och fortsätter att göra det, även då det står klart att CMR inte förmår använda pengarna i något arbete mot "rasism"?

Det är kanske ändå att detta är en nödvändig utgift, om det mångkulturella projektet ska drivas:

1. För att förebygga kritik mot detta projekt gäller det få dagordningen att handla om något annat och att hålla kritiker på mattan. Angrepp är bästa försvar.

2. Om man nu hävdar att rasismen är ett så stort problem och ett så allvarligt hot, då måste regeringen visa att den gör något åt det. Detta sker genom ekonomiska satsningar.

3. Eftersom det i verkligheten inte finns någon utbredd rasism - inte från svenskarnas sida - blir det svårt att göra av med alla pengarna.

4. Detta gör inte så mycket, satsningarna fyller likväl sin funktion.

De är väl använda pengar, för Mona Sahlin.


 Se vidare:

En tevagn av klass

Rösträtt åt alla!

Tidskriftsstöd!

VART TAR PENGARNA VÄGEN?

Mona-meny