Berikande

Pengar finns att hämta, i "projektsvängen". Det handlar om i princip två situationer:

A. Projektet ligger i linje med politiskt korrekta uppfostrarambitioner från makthavarnas sida. Det predikar invandringens berikande effekter.

B. Projektet använder bara i sammanhanget gångbara ordvändningar, i praktiken går de direkt ned i privata fickor. De berikar vederbörande.

Ur skattebetalarnas perspektiv är det nog lika illa i båda fallen.


Ur Aftonbladet den 8/7 -05:

"SÅ LURADES MINISTRARNA

Jämställdhetsfloskler fick Jens Orback och Mona Sahlin att skriva på

De falska bidragsansökningarna var inte ens underskrivna. Ändå ringde inga varningsklockor."

"I föreningens stadgar har vi skrivit in och antagit följande: organisationen skall utveckla feminismen och 'motverka hierarkiska strukturer'. Därför försöker vi använda feministisk pedagogik och vi har valt att inte ha någon traditionell uppbyggnad utan utifrån smågrupper ha olika ansvarsområden."

"De mål vi vill uppnå med projektet är att möjliggöra för en fortsatt debatt och ett fortsatt arbete mot att motverka könsmobbning och sexuella trakasserier i vårt samhälle och att ta fram ett gemensamt verktyg för både skolor, elever, fackliga organisationer, kyrkan (i samband med exempelvis konfirmationsundervisningar) och försvaret att användas för denna motverkan av könsmobbning."

Aftonbladet listar sedan upp aktuella bluffprojekt:

"2004-02-12
Föreningen Genus, teknik och högskola.
Projekt: 'Balans inom naturvetenskaplig och teknisk högskola'
Bidrag: 300 000 kronor
Lurad: Mona Sahlin

2004-06-23
Föreningen Nätverk för feministiskt självförsvar
Projekt: 'Feministiskt självförsvar ­ ett effektivt försvar för kvinnor mot mäns våld och kränkningar'
Bidrag: 350 000 kronor
Lurad: Mona Sahlin

2005-01-20
Rättvisa & solidaritet, ideell förening
Projekt: 'Feministiskt självförsvar ­ förebyggande av mäns våld mot kvinnor'
Bidrag: 250 000 kronor
Lurad: Jens Orback

2005-02-17
Föreningen Genus och högskola
Projekt: 'Nordisk motverkan av sexualiseringen av vardagsrummet'
Bidrag: 100 000
Lurad: Jens Orback

2005-02-17
Feministiskt forum, ideell förening
Projekt: 'För ett jämställt samhälle ­ ett samhälle som uppvärderar kvinnor och motverkar mäns våld mot kvinnor'
Bidrag: 175 000 kronor
Lurad: Jens Orback

2005-04-08
Föreningen Genus, teknik och högskola
Projekt: 'Teknikens och vetenskapens värld ­ flickors värld'
Bidrag: 300 000
Lurad: Allmänna arvsfonden

2005-06-22
Föreningen Framåt kvinnor och unga tjejer
Projekt: 'Delad makt och inflytande i samhället'
Bidrag: 175 000 kronor
Lurad: Carin Jämtlin
Summa: 1 650 000 kronor¨"

Pengarna från det sista projektet hann dock aldrig betalas ut.

"Vid regeringssammanträdet torsdagen den 17 februari hade jämställdhetsminister Jens Orback ett tiotal bidragsansökningar på sitt bord.

Den här dagen ser Jens Orback med en namnteckning till att projektet "Nordisk samverkan av sexualiseringen av vardagsrummet" och föreningen Feministisk forum får 100 000 respektive 175 000 kronor.

Men projekten existerar inte. Föreningarnas bankkonton är kopplade till en 44-årig tjänsteman på näringsdepartementets jämställdhetsenhet."

"Den 44-årige tjänstemannen kom till regeringskansliet 2000 från ett jobb inom ett fackförbund. I jobbansökan skrev tjänstemannen att han 'är väl förtrogen med intresseorganisationers och förvaltningars ärendehantering'.

Tjänstemannens metod var enkel:

"Han postade en bidragsansökan till sig själv - och utredde den själv. Ibland ställde han för syns skull kontrollfrågor-till sig själv-om projektets innehåll. I något fall registrerade han en förening och placerade fiktiva personer i styrelsen. Andra gånger struntade han i det och ansökte om pengar för föreningar och nätverk som inte ens existerade på papperet.

Ansökningarna kryllar av stavfel och beskrivningarna av projekten är synnerligen diffusa. I minst fem av de sju ansökningarna saknas dessutom en namnunderskrift."

Andra tjänstemän hade gått igenom handlingarna, utan att reagera. "Det är svårt att skydda sig mot en insider", kommenterar Jens Orback.

Mannen avslöjades genom sitt flitiga besökande av dejtingsajten Passagen, från sin regeringsdator. På Passagen använde han samma identiteter som vid de fejkade bidragsansökningarna.


Ulf Nilson i Expressen den 17/7 -05:

"En medarbetare till statsråden lurade fram någonting i närheten av 900 000 kronor i anslag till diverse organisationer. I verkligheten - misstänker åklagaren - tog han en hel del av pengarna själv, en misstanke som stärks av det förhållandet att han köpte en Volvo V70, lyxutrustad för 314 000 k o n t a n t.

Så långt, så uselt, så ruttet. Medarbetaren lämnar fram papper och säger att här ska vi blåsa i väg lite kulor. Statsråden Dingdång, Pingpong och Hjärndöd skriver på! Räkningen går till dig, skattebetalaren. Men häng med, det blir värre!

Pengarna går till håll i er nu - 'Nordisk motverkan av sexualisering av vardagsrummet'. Till: 'Framåt kvinnor och unga tjejer'. Till: 'Teknikens och vetenskapens värld flickors värld'.

Syftet med dessa pengar uppges vara att studera hur 8-13-åriga flickor hanterar mobiltelefoni, persondatorer, tv-spel och cd-skivor - precis som om inte varenda förälder visste att ungarna, oavsett kön, är skräckinjagande kapabla på dessa områden.
I tre fall gick pengarna till den ideella föreningen 'Genus, teknik & högskola', en förening som kanske finns, kanske inte..."

Nilson frågar sig varför ministrarna skrivit på utbetalningarna:

"Tyvärr hade jag inte svårt att finna de två viktigaste svaren:

1. Genus är lika med kön, är lika med tjejer (ett av fru Sahlins viktigaste honnörsord), är lika med feminism, är lika med röster i nästa val. Om man b e t a l a r folk med riktiga pengar blir det mycket troligare att de röstar på en: det gäller i Sverige lika väl som i Egypten, Brasilien eller vilken bananrepublik du vill. Ska man ha bidrag, så ska man lägga fram tjejprojekt, det vet vilken idiot som helst (inte minst Dingdång).

2. Tyvärr är den smäll som drabbat Hjärndöd, Dingdång och Pingpong bara toppen på ett isberg. Sverige lever i växande utsträckning på bidrag. Vi blåser ut pengar till föreningar, som i sin tur blåser upp sitt medlemsantal för att få mer - och det gäller visst inte bara SSU. Vi skyfflar ut pengar till idrotten, där fiffel förvisso förekommer, till studiecirklar som inte studerar, till ungdomsverksamhet, äldreverksamhet och (antar jag) medelåldersverksamhet. Vi subventionerar företag, ekonomiska föreningar, stiftelser och - f r a m f ö r a l l t! - individer. Ett finförgrenat nätverk av bidrag täcker landet som manna från himlen, eller rättare sagt från Sahlin, Orback, Jämtin och de andra. Syftet är uppenbart: att köpa vänner, inflytande och kontroll!"


 Se vidare:

Idealitet?

Nya födkrokar

Mona-meny