Angränsande BGF-avdelningar:

 

En likhet mellan Sverige och Danmark är att båda under de två senaste decennierna haft en omfattande asyl- och anhöriginvandring, med åtföljande konsekvenser för landet.

En skillnad är att Danmark nu - med viss framgång - försöker göra något åt problemen.

Sverige har mycket att lära av Danmark!

Ambitionen med denna BGF-sajt är att samla relevanta texter i ämnet, i första hand sådana som finns översatta till svenska.

 

Danmark