image
image
imageDet blir allt tydligare hur det pågår en kampanj för att avsvenska Sverige. Vi svenskar har ingen historia och ingen kultur, våra nationella symboler är farliga och betydelsen av svenska språket ska tonas ned. Det är tveksamt om vi svenskar alls finns, och i den mån så ändå är fallet är vi ganska löjliga. Framförallt har vi mycket på våra samveten och bör känna en kollektiv skuld att sona, en arvssynd.

Vi ska skämmas och känna oss värdelösa. Vi ska vara rädda och stiga åt sidan. Vi ska vara hotade och tystade. Vårt livsutrymme ska begränsas och vi ska känna tvekan att överhuvudtaget vistas utomhus.

Vi ska kort sagt marginaliseras och tryckas ned, på alla plan.

En överdrift? Nej, tyvärr inte!

Syftet med denna nya BGF-avdelning är att tydliggöra detta fenomen genom en samlad presentation av texter på temat avsvenskning, eller desvenskifiering. 

Angränsande BGF-avdelningar:

Fler BGF-sidor:
image
 
 
image