Angränsande BGF-avdelningar:

 

En likhet mellan Sverige och Norge är att båda under de två senaste decennierna haft en omfattande asyl- och anhöriginvandring, med åtföljande konsekvenser för landet.

En skillnad är att Norge nu har en fri och öppen debatt om problemen

Sverige har mycket att lära av både Danmark och Norge!

 

 

 

Norge