Aktuell kommentar - vecka 09/09

 

 

Expo och SJF har rätt!

Expo tillkom i samma politiska tradition som AFA. Än idag rör de sig med samma terminologi. De talar båda om "antifascister" och avser därmed ungefär samma sak.

Betecknande för fascismen och nazismen var ju tillämpandet av våld som politisk metod. "De Strassen frei", som parollen löd för Hitlers och Röhms bruna SA-bataljoner. "Inga fascister på våra gator", som dagens motsvarighet i Sverige skanderar.

Det senaste, i samband med mordförsöket i Högdalen på redaktören för tidningen "Nationell Idag", var att man förklarar sig redo att även ge sig på hemmen för politiskt misshagliga individer.

Med den av både AFA och Expo tillämpade användningen av begreppet "antifascister" avses inte de som tar avstånd från våld utan de som själva tillämpar våld, eller applåderar dem som gör det.

Expo grundades 1995 av en dokumenterad våldsverkare och återfallsförbrytare: Tobias Hübinette.

Ett år senare, 1996, utsattes Expos försäljningsställen och tryckeri i Stockholm för attentat. Det blev aldrig klarlagt om detta iscensatts av någon på Expo eller av motståndare till Expo.

Klart är vilka som vann på attentaten.

Massmedia visste genast vad polisen inte visste: det var fråga om motståndare. Det rörde sig om ett attentat mot en för demokratin grundläggande princip: tryck- och yttrandefriheten.

I solidaritet med Expo och som ett försvar av demokratiska principer beslöt redaktionerna för Aftonbladet och Expressen att låta nästkommande nummer av Expo, nr 3/6, gå med som gratisbilaga den 10 juni 1996. Därigenom nådde Expos angrepp på BGF, "Blågult rättshaveri", en miljonpublik samtidigt som de i artikeln namngivna personerna kunde förknippas med attentaten.

Efter mordförsöket på NI-redaktören Vavra Suk i februari 2009 - kunde det inte vara dags för en ny manifestation av detta slag? Borde inte de båda kvällstidningarna nu än en gång sända med en gratisbilaga till alla sina läsare, denna gång av Nationell Idag?

• Som ett avståndstagande från våldet.

• Som en manifestation för tryckfriheten.

För det var väl principer som det handlade om 1996?


Och borde inte journalisternas fackliga organisation, SJF, nu leverera ett kraftfullt fördömande av attentatet mot NI-redaktören? Man har ju tidigare uppmärkammat själva problematiken, genom utgivningen av en handbok för hotade journalister.

I Högdalen handlade det inte bara om hot, utan om ett verkställt hot, ett faktiskt utfört attentat. Även om det som mordförsök inte blev fullbordat, denna gång.

Något fördömande från SJF har dock inte kommit.

Redaktören för tidningen "Journalisten", Helena Giertta, låter Daniel Poohl från Expo ge förklaringen. Det "handlar i första hand om ett angrepp på Nationaldemokraterna som parti, inte på en traditionell journalistisk verksamhet.

Giertta/Pohl har naturligtvis helt rätt beträffande det där om journalistisk verksamhet. Visst är det så att Nationell Idag skiljer sig markant från stora dagstidningar och veckotidningar, riksradio och television.

Nationell Idag tar upp viktiga ämnen och skriver sanningen. Tidskriften försvarar svenska intressen och demokratiska principer.


Nationell Idag utkommer nu varannan vecka.

Det behövs bara ytterligare c:a 250 prenumeranter för att Nationell Idag ska få tidskriftsstöd och en veckovis utgivning kan börja.

Envar som inser att Sverige behöver alternativa media bör rimligen nu ta en prenumeration, och propagera för att många andra också ska göra det!

En årsprenumeration kostar 545 kronor.

Postgironumret är 20 56 18 - 2.


 Se vidare:

17 år

Brev till P1

"Bråk uppstod"

Dags att bilda Journalistpartiet?

Den totala falskheten

DN:s tretton i topp

En ockupationsarmé?

Fyra filmer om våldet

JMK-elever kräver

Journalistutbildning

Modern journalistik

Nidbilder

Nyhetsproduktion

Om detta må vi berätta

"Prinsessa" på ärten

Svar på angrepp

Valrörelse -98