Journalistutbildning

Torsten Kälvemark har på Aftonbladets kultursida den 29/11 -0, en artikel under rubriken "Vad bryr sig journalister om journalistik?" Det är en recension av boken "Tankar om journalistik" av Göran Rosenberg:

"...Journalistiken och dess villkor tycks inte vara något som de professionella organisationerna har på sin dagordning..."

Förklaringen finns, menar Kälvemark, i Rosenbergs bok:

"Jag tänker på det kapitlet som kommer under bokstaven Y (som i yrke). Han säger där att det som journalistutbildningen huvudsakligen lär ut egentligen inte är ett yrke utan en yrkesidentitet. Ett yrke är en färdighet, en yrkesidentitet är en ideologi.

Det problematiska, fortsätter han, är att den yrkesidentitet som formuleras, vidmakthålls och inympas i journalister via yrkesutbildningar, yrkesorganisationer och mediaföretag har utvecklats till ett skråtänkande eller, i värsta fall, till en dimridå för produktion av nyheter och åsikter till försäljning."

Detta ligger i linje med erfarenheter som vi från Blågula Frågor kunnat göra av JMK och dess elevkår. De blivande journalisterna vill inte ta del av andra åsikter än sina egna kring invandringen.

Vi trodde först att detta bara var en miss från unga människor som kokat över i entusiasm för vad de trodde vara deras uppdrag. Efter samtal med rektorn för JMK, Britt Hultén, visar det sig dock att hon helt ställer sig bakom denna hållning från JMK-eleverna.