Oktober -98

 


Tidn. Journalisten

EFTER VALET kan det sägas.

Och Bertholof Brännström, chefredaktör för Svenska Journalistförbundets facktidning, "Journalisten", gör det.

I Journalisten 1-7 okt skriver Brännström, om valresultatet för Ian Wachtmeisters nya parti:

"Mediernas ointresse har varit kompakt och röstsiffrorna blev också därefter."

"Egentligen tror jag vi alla är överens; sverigedemokrater, nydemokrater eller nypartister bör också få sin rimliga chans att tävla om rösterna. Det är inte mediernas uppgift att tiga ihjäl..."

Så säger samme Brännström som vägrat ta in en betald annons för BgF-boken "Försvara Demokratin!"...

 


Vem styr?

Av en nyhetsartikel i samma nummer av Journalisten framgår hur det kan gestalta sig konkret, när mediernas ointresse är kompakt:

"I början av juni höll Ian Wachtmeisters Nya Partiet inför valrörelsen.

- Vi hade bjudit in 200 journalister till Stockholms stadion. En enda kom, berättar han.

Även under resten av valrörelsen hade Ian Wachtmeister svårt att få drag under galoscherna. Under sommaren bjöd Nya Partiet in över hundra journalister till pressträffar i Marstrand respektive Båstad.

En ensam journalist dök upp på vardera platsen."

Vem bestämde att bara en journalist skulle komma?

Vem valde ut vem som skulle gå?

Hur ser beslutsvägarna ut?

 

Vem är det som styr?

Haninge - s

När Sverigedemokraterna i valrörelsen gick ut med fotografier på sina misshandlade valarbetare i Haninge - var det hela fejkat? Var det bara ketchup, inte blodfläckar?

Så tycks Staffan Holmberg, kommunalråd (s), uppfatta saken. Inte i något sammanhang har han eller någon annan ledande socialdemokrat tagit avstånd från den politiska terrorn i Haninge. Inte ens principiellt har de uttalat sig mot misshandel av, och hot mot, politiska motståndare.

Snarare tvärtom. Den senaste insändaren på "hedersplats" i lokaltidningen "Mitt-i-Haninge" (överst, sidan 2) var författad av Barbro Magnusson (s). Vad John Glas (fp) bara framställt indirekt, det påstår Magnusson nu direkt: SD utgörs av "nationalsocialister".

Man behöver inte dela SD:s åsikter för att kunna se, att ett sådant påstående är absurt. Funktionen av att som Magnusson tillgripa det politiska språkets allra grövsta tillmälen blir naturligtvis att bidra till en polarisering och att legitimera fortsatta våldsaktioner mot de utpekade.

TROTS SIN AVSAKNAD av demokratisk anständighet gick socialdemokraterna i Haninge framåt i årets kommunalval - i skarp kontrast till partiets öde på riksnivå, i riksdagsvalet.

Ur en synpunkt är detta ändå inte konstigt: Haninge har haft svåra ekonomiska problem, och s-styret under Holmberg har lyckats bra med ekonomin.

 


Tyskland - nsdp

När det kommer till kritan är ekonomin - människors grundtrygghet, maten för dagen - avgörande. I jämförelse med detta väger demokratifrågor lätt för de flesta.

Ett annat exempel på den saken har vi från Tyskland under 30-talet.

Adolf Hitler hade heller inget vidare sinne för det där med mänskliga rättigheter. Men han fick ordning på landets ekonomi, det gick bra för Tyskland. Hitler tillhörde så att säga "ett vinnande lag" (tills han sprang in i väggen).

 


Haninge igen - fp

Sämre gick det för John Glas (fp).

Denne man har ju profilerat sig som en "hök" när det gäller hets mot alla invandringskritiker. Som bekant skrev han 1997 en insändare - publicerad på Mitt-i-Haninges "hedersplats" - där han påstod att BgF har "fascistiska förtecken". Några veckor senare var BgF-redaktörens hus sprayat med en text om "FASCISTSVIN".

Trots att Folkpartiet samregerat med socialdemokraterna i Haninge, och alltså hade del i den ekonomiska framgången för kommunen, fick fp ingen belöning för detta. Partiet gick i tillbaka i kommunalvalet i Haninge.

Det tyder på att haningeväljarna trots allt kan ha ett visst engagemang för mänskliga rättigheter och demokratiska principer.

 


MiH-journalistik

I "Mitt-i-Haninge" den 15/9 uttalar sig en annan Haninge-aktivist. Det är Micke Klein, ordförande i kulturföreningen "Levande Zon".

Det sker med anledning av telefonhot mot föreningen. Enligt artikeln föranleddes hoten av att SD:are misshandlats och att SD:arna höll LZ-aktivister ansvariga för misshandeln.

MiH-journalisten lyckades därvid med konststycket att intervjua LZ-ordföranden utan att ens fråga:

1. huruvida det faktiskt var LZ-are som stått bakom misshandeln av SD:are

2. om LZ självt tar principiellt avstånd från hot mot politiska motståndare.

 


Mer AFA

På Internet beskriver AFA-aktivisterna sina bedrifter. Nyligen fanns en rapport från Jönköping, där man stört ett politiskt möte för meningsmotståndare. I en passus sägs:

"Varje gång flaskor och stenar träffade fascisterna jublades och applåderades det. Detta visar att det är rätt att vara maskerad och militant. Vi har stöd från allmänheten i detta."

Jaha. Så om Hitler hade stöd från en majoritet av det tyska folket i det han gjorde, då visar detta att han hade rätt???

Det är tydligt, att både skolans undvervisning och den stora kampanjen kring Förintelsen misslyckats, när det gäller vissa ungdomar!

FÖR VAD ÄR SYFTET med denna undervisning och denna kampanj, om inte att förmedla att varje individ har eget ansvar för sina handlingar?

Ibland har man som medborgare en plikt att gå mot strömmen. Framförallt får man inte själv göra sig skyldig till övergrepp, med hänvisning till att man hade stöd från andra eller att man bara "lydde order".

Varning för applåder!

 


Klottrarnas vän

Ur "Spårväg & Buss", personaltidning på SL:

"ELBYL FÄLLDES FÖR KLOTTERREKLAM".

"Den 21 december 1997 sändes ett avsnitt av ungdomsprogrammet Elbyl. Större delen av programmet ägnades åt klotter och graffiti utan att en enda gång påpeka att det är skadegörelse och en straffbar handling. Programmet anmäldes till Granskningsnämnden för radio och TV och nämnden fällde programmet. I bedömningen heter det bland annat:

'Inte ens framgick det att graffitimålning i tunnelbanan är straffbart såsom skadegörelse. Snarare kom sådana gärningar att legitimeras ävensom glorifieras genom sättet att påannonsera inslaget och reporterns kommentar. Enligt nämndens mening kunde även vissa av de uttalanden som gjordes i inslaget i övrigt uppfattas som mer eller mindre direkta uppmaningar till brott.'

Kjell Hultman, ansvarig för trygg- och säkerhetsfrågor på SL, blev intervjuad i en timme av Elbyls reporter Tarik Saleh:

- Hela intervjun ströks ur programmet. Jag blev bortcensurerad, konstaterar Kjell Hultman. Mina påståenden stämde inte med reporterns utgångspunkt."

Det låter på något sätt bekant.

 


Veganer

Fakta har nu framkommit om att de militanta veganerna inte nöjer sig med med materiell förstörelse, de har också börjat hota och misshandla människor. Denna verksamhet har drastiskt trappats upp på senare tid.

Är det något att förvånas över? När samhället låter polisen stå och titta på när huliganer förhindrar torgmöten att genomföras under valrörelsen så ges ge ett klart budskap från de officiella Sverige till unga männniskor: så får man göra. Det går an att använda våld. För en "god sak" är alla medel tillåtna.

 


Högmålsbrott

Vill samhället få stopp på veganvåldet bör man klart markera närhelst politiska våldstendenser ger sig tillkänna.

Människor som uppenbart försöker hindra genomförandet av demokratiska möten bör häktas och åtalas för högmålsbrott.

 


Summerat

Nu när valet är avklarade finns kanske utrymme för riktiga journalister att ta upp invandringspolitiken på ett friare sätt. TV1-programmet "Summerat" den 11/10 tyder på detta.

Av dess frågeställningar och deltagare att döma kan det möjligen signalera början till en islossning. Å andra sidan är vägen ännu lång till att kunna ifrågasätta själva invandringspolitiken, med en årlig invandring på mer än 30.000 personer per år.

När Hedi Bel Habib från Integrationsverket menade att Sverige är glesbefolkat och att Norrland skulle behöva många invandrare, då undgick han mothugg. Det är ju annars uppenbart att

a) invandrare visar litet intresse för att bosätta sig i Norrland.

b) orsaken till Norrlands avfolkning ligger i ekonomiska faktorer, inte i att svenskar mer än invandrare vantrivs nära naturen.

Här var programledarna litet för fina i kanten. Detta är något man behöver komma över, om debatter i fortsättningen ska kunna leda framåt. Ohållbara argumenteringar måste blottläggas och kasseras!

 


Problem

Karaveli - som också medverkade i "Summerat" - påpekade att problemen finns där ändå, även om vi inte pratar om dem. Och de växer. Ett exempel på den saken står att läsa om i Metro den 12/10:

"En kartläggning visar att att det finns mer än 1.700 ungdomar som på sannolika skäl misstänks för brott i Stockholms län.

De flesta av ungdomarna är mellan 15 och 25 år gamla, skriver Svenska Dagbladet. En del av dem misstänks för så många som 20 brott....

...Utredarna fann nätverk av ungdomsbrottslingar i Vällingby, Hässelby, Kista och Rinkeby, där länets största grupp av kriminella ungdomar finns. Dessa nätverk skiljer Västerort från resten av staden. Andra större brottsliga ungdomsgäng finns i Huddinge-Flemingsberg, Fittja och Skärholmen."

Det handlar alltså om de invandrartäta områdena och om invandrargäng. Ett resultat av segregeringen och det icke-fungerande rättssamhället, men också av den uppifrån påbjudna mångkulturalismen och kravlösheten!

Det värsta är, att när dessa maffiastrukturer fått fotfäste kan de vara svåra eller omöjliga att få bort. Det går snabbt att riva ned ett samhälle, det tar lång tid att bygga upp.

Och alla dessa journalister och politiker som - i namn av godhet - så länge förhindrat en sakig diskussion om problemen... resultatet av deras agerande blir allt annat än gott!

 


Häng ut dem!

I sin Metro-kolumn den 12/10 tar Rolf Edin upp åldringsbrottslingar - de som stjäl från åldringar:

"Den här typen av brott blir tyvärr vanligare och vanligare i landet. Dom här asen åker Sverige runt som vilka affärsmän som helst och begår sina vidriga övergrepp. Bara i Stockholm har över 600 stölder hemma hos åldringar eller handikappade anmälts under de första tio månaderna i år. Man utnyttjar alltså människors skröplighet... Många gamla människor blir så chockade att de inte längre orkar leva som förut."

"Sådana här avskum har... förverkat sin rätt att fritt få röra sig ute i vårt samhälle. Då måste det följaktligen gå att döma dem för ett brott som ger många år bakom lås och bom. Sedan tycker jag också att man ska göra som i Japan. När de gripits och dömts ska de hängas ut i massmedierna med nummer och namn så den breda allmänheten får se hur skitstövlarna ser ut som är kapabla att utan skrupler begå dessa brott."

Men skulle inte det vara "inhumant", att på detta sätt hänga ut individer? Är det något som kan anstå en "civiliserad rättsstat"?

Så skulle kanske många ur det mediala och politiska etablissemanget invända.

MEN EXAKT SÅ har man ju behandlat flera invandringskritiker. Dessa individer har hängts ut på helsidor i Expressen, med feta rubriker och "förbrytarporträtt".

Och detta har skett, utan att de varit vare sig gripna eller dömda för något brott. Det enda som dessa personer gjort, har varit att försöka få igång en saklig diskussion om existerande problem.