JMK-elever kräver:

Respektera oss!

Brev från elevkåren på JMK vid Stockholms Universitet till Blågula Frågor:

"Stockholm 00-03-30

Från och med idag undanbeder vi oss fortsatt leverans av tidskriften Blågula frågor.

Efter ett beslut i kårstyrelsen har vi kommit fram till att vi inte vill ha Er tidskrift skickad till kåren.

Hälsningar

Petra Dahlgren
Kårordförande vid JMK

Institutionen för journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet"

 


Även om det anses önskvärt att undanhålla journalisteleverna tillgång till den olämpliga läsning som Blågula Frågor utgör så är detta knappast huvudsaklig anledning till framställningen från kårstyrelsen hos JMK.

Nej, den primära funktionen av ett sådant ställningstagande är den åsiktsmässigt disciplinerande, det tankekontrollerande. Ledningen anger ramarna för vad som får tyckas. De unga journalisterna ska ha klart för sig vad som är tillåtna respektive icke-tillåtna tankar. De ska veta var gränserna går.

Så här löd Blågula Frågors svar till Petra Dahlgren på JMK:

"Ni har i brev den 30/3 -00 begärt att vi ska upphöra att skicka gratisexemplar av Blågula Frågor till JMK. Det är en begäran som vi inte kan acceptera.

Som journalister är det er skyldighet att presentera samhällsfrågor allsidigt. Då måste ni själva ta del av mer än en åsiktsriktning beträffande t ex - som i detta fall - invandringspolitiken.

Vill ni inte omfatta den grundsynen bör ni inte bli journalister. Då bör ni ställa era platser till förfogande för andra personer, som har åtminstone ambitionen att utföra ett seriöst journalistiskt arbete."

Vid muntliga kontakter efter avsändande av detta brev kräver både Petra Dahlgren och andra elever vid JMK att deras beslut ska "respekteras".

Som blivande journalister vill de slippa att ta del av olika åsikter. Det blir ungefär som om ett kollektiv av bussförare skulle kräva att slippa passagerare i sina bussar, och förvänta sig att denna önskan ska "respekteras".

Vem eller vilka ser våra framtida journalister som sina uppdragsgivare?

 


 

 Se vidare:

"Högerextremism" i Göteborgs-Posten