Nidbilder

En grundregel i politisk propaganda - när motståndarnas argument blir för svåra - är presentera en nidbild av motståndarens position, och sedan bemöta den istället. Det blir som regel lättare.

En förutsättning för denna taktik är att motståndarna har små eller inga möjligheter att komma ut till en större publik med ett bemötande, vilket skulle punktera nidbilden. Man måste själv behärska den massmediala scenen och det offentliga samtalet. Dessa förutsättningar föreligger ju i Sverige år 2002 för de politiskt korrekta.

Här ska ges två aktuella exempel på presentationer av nidbilder. Blågula Frågors argumentanalyser kommer genom klickpunkterna.

 

 Genom att klicka på de markerade orden i texten får du fram våra blågula kommentarer.

Kvällsposten

I Kvällsposten den 22/6 -02 hade chefredaktören, Per Svensson, en kolumn under rubriken "ATT SKRIVA SOM DET 'ÄR'". Den hade följande inledning:

"I den främlingsfientliga subkulturen framhålls gärna att etablissemanget (till exempel redaktören för den lokala insändarsidan) inte tillåter att invandrarfrågorna diskuteras 'öppet'.

Med det menar de främlingsfientliga att de inte automatiskt får bifall och helsidor i DN:s kulturdel om de slår fast att alla som har släktband som sträcker sig längre bort än näsan räcker är födda till bovar.

Det kan nog ligga något i att den teorin inte alltid får det genomslag de främlingsfientliga önskar.

Annars är det få samhällsfenomen som det senaste decenniet ältats så flitigt och grundligt som invandrings- och integrationsproblematiken."

 


Gomorron, världen

I radioprogrammet "Gomorron, världen" den 21/7 -02 var tongångarna snarlika dem i Kvällsposten. Med utgångspunkt från ett danskt krav på FN-övervakning av riksdagsvalet i Sverige fick tre redaktörer tycka:

Emil Lindahl-Persson, Norrskensflamman

Lotta Gröning, Norrländska Socialdemokraten

Per T Ohlson, Sydsvenska Dagbladet.

De visade sig vara helt samstämmiga i sina åsikter.

"Erik Arnér: - Hörni, nästa sak. Dansk Folkeparti, Pia Kjaersgaard, hennes ungdomsförbund kräver FN-övervakning av valet i Sverige i september. Motiveringen är att invandrar- och flyktingkritiska krafter inte får komma till tals och Sverige kallas för en odemokratisk bananrepublik minsann.

- Frågan är alltså: får främlingsfientliga och flyktingkritiska krafter tillräckligt utrymme i den svenska debatten, Emil?

Emil Lindahl Persson: - Ja.

Erik Arnér: - Per T?

Per T Ohlsson: - De får det utrymme de ska ha, vilket är mycket marginellt.

Erik Arnér: - Lotta Gröning?

Lotta Gröning: - Jaa.

Erik Arnér: - Ni är överens här också. Finns det inte en risk med detta - alltså att man kanske inte kommer in i deras argumentation och möjligen också då kan bryta ner deras argumentation, om man inte släpper fram dem mer på banan, Emil?

Emil Lindahl Persson: - Fast jag tycker att det är en nån sorts märklig mytbildning som finns runt att vi inte diskuterar invandringsfrågor, att vi inte diskuterar det nya mångkulturella samhället och integrationen i Sverige.

- Jag tycker vi har gjort det och att vi gör det på ett bra sätt. Vad de här danska personerna och motsvarande krafter i Sverige är ute efter, det är ju att få stå oemotsagda, att man inte .. alltså vad som händer i Sverige det är ju att när folk lyfter rasistiska eller främlingsfientliga argument så blir de också bemötta därefter och får mothugg, och det tycker dessa krafter inte är så som den offentliga debatten ska föras, utan att man ska ta upp vilka argument som helst och låta dem stå oemotsagda, .."

"Erik Arnér: - Mmm. Tycker du det också, Lotta Gröning?

Lotta Gröning: - Ja, jag tycker alltså att när de gör något utspel, när de har sina demonstrationer, jag menar de får komma fram med sina argument. Jag tycker problemet är det omvända, att invandrare och flyktingar däremot har svårt att komma fram och inte har några tidningar och har väldigt svårt att få genomslag för sina argument. Så att egentligen så borde, om vi skulle ha några FN-observatörer så vore det tvärtom, att vi skulle hjälpa till att lyfta fram även de grupperna i Sverige.

Erik Arnér: - Mm. Per T?

Per T Ohlson: ... - i den mån, .., att de här krafterna som verkar inom och kring partier som Dansk Folkeparti verkligen vill ha en seriös diskussion om de här frågorna, vilket jag i och för sig tvivlar på, så menar jag att de med sitt agerande ju omöjliggör en sådan debatt genom att diskutera märkliga kringfrågor om FN-övervakning av svenska val och genom att sprida fördomar snarare än fakta. För det är också en fråga om hur vi för diskussionen och jag tycker att vi kring dessa frågor då för en bättre och mer öppen diskussion i Frankrike."