Poohlarna

Expo ingår i ett nätverk, i både tid och rum. Man har rötter bakåt och kontakter utåt.

Tidskriften har både föregångare, förebilder och understödjare. Pengar behöver man knappast sakna.

Redaktören Daniel Poohl har, kan man säga, många polare.

 

Tobias Hübinette

En frontalfigur i detta sammanhang är naturligtvis mannen som en gång grundade tidskriften Expo: Tobias Hübinette.

Han är en återkommande domstolskund.

I ett skede var han värvad av TV4.

Så här har denne framstående antirasist uttalat sig: "Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande..."

   

Kurdo Baksi

Självklar är även Kurdo Baksi, som i ett skede - i egenskap av redaktör för tidskriften "Svart-vitt" - hade ett intimt samarbete med Expo. Ansatsen i hans tidskrift stämde ju väl med Expos: svart eller vit, ond eller god.

Baksi har, för Aftonbladet den 20/4 -05, uttalat:: ”Muhammed var ingen pedofil eftersom det var ett legitimt äktenskap. Pedofili är på en annan nivå, till exempel när man köper sex av barn."

Baksi vänder sig även mot att några mord benämns "hedersmord".

   

Mona Sahlin

En alldeles särskild plats i Expos historia, vid sidan av Tobias Hübinette, intar tveklöst Mona Sahlin - mångårig ledamot av socialdemokratiska regeringar och nu partiledare (s).

Det var Mona som, när Expo var i kris ekonomiskt, skrev till alla landets kommunala bibliotek och vädjade om att de skulle teckna prenumerationer på Expo. Som ett stöd.

Stilenligt var det Mona Sahlin som, tillsammans med Thomas Bodström och Göran Persson, skrev artikeln "Vi ska krossa dem!" i Expressen den 28/11 2000 (en vecka före mordet på Daniel Wretström i Salem).

   

Birger Elmér

Birger Elmér var mannen som ledde den socialdemokratiska spionorganisationen IB - "Informations-Byrån", för att åsiktsregistrera medborgare i Sverige.

IB var en blygsam föregångare till den mer moderna och offensiva variant för att komma åt regimkritiker, som Expo utgör.

   

Erich Mielke

Erich Mielke är mannen som en gång byggde upp Stasi -Statliche Sicherheitsdienst - i DDR, det kommunistiska Östtyskland.

Med Stasis hjälp kunde diktaturen hindra öppna missnöjesyttringar och behålla situationen under kontroll.

Det var en enorm apparat, där ett stort antal av landets medborgare engagerades, för att hålla andra medborgare under uppsikt och rapportera åsiktsavvikelser.

   

Beate Winkler

Beate Winkler är kvinnan bakom EU:s åsiktspolis EUMC - "Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet". Det är hon som håller i trådarna för att inom unionen få fram rättning i leden.

I EUMC:s s.k. Raxenprojekt (the European Information Network on Racism and Xenophobia) representeras Sverige av just tidskriften Expo.

"RAXEN is one of the central tools for the EUMC to achieve its goal in providing the European Union and its Member States with objective, reliable and comparable data at the European level on the phenomena of racism, xenophobia and anti-Semitism."

   

Cecilia Malmström

Folkpartisten Cecilia Malmström har ju lyckats väl inom politiken, hon är regeringens EU-minister. Som sådan minister medverkar hon nu till att den nya EU-konstitutionen ska antas av Sverige, utan någon riskabel folkomröstning.

Cecilia Malmström är en av de många politiker eller kulturpersonligheter som stödjer Expo.

Hennes motivering är att tidskriften "...gör ett oerhört viktigt och modigt arbete som det känns självklart att stödja.".

 
 

Birgitta Ohlsson

En annan liberal politiker - Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (fp) - förklarar sitt stöd till Expos förföljelse av politiskt oliktänkande med följande ord:

"Expo är en av de viktigaste upplysningskanalerna och granskarna av svensk högerextremism. Det är en självklarhet för varje demokrat att stötta denna verksamhet."

   

Ulf Holm

Ytterligare en politiker som stöder Expo är Ulf Holm, riksdagsledamot (mp). Han lever i den föreställningen att envar med kritik mot den s.k. mångkulturen är antidemokrat. Han vill således visa sitt stöd för: "...att det både är önskvärt och bra med ett mångkulturellt samhälle.

De personer och organisationer som vill ha ett stängt och isolerat Sverige måste belysas, inte minst för att se vilka odemokratiska metoder de använder."

   

Babben Larsson

Ett antal kulturpersonligheter ställer också upp för Expo.

Det sitter naturligtvis inte fel med en tydlig pk-bekännelse, om man kan vara beroende av att få uppdrag hos statstelevisionen.

Så här motiverar Babben Larsson sitt stöd: "För att det är bra att det finns många röster i pressen. Expo tar upp saker som andra har lite kunskap om."

 

 

Erland Josephsson

Så här förklarar sig den kände skådespelaren Erland Josephsson:

"Det är för mig ganska självklart. Jag har aldrig funderat över det där. Tidningen är pålitlig.

Expo är för det jag tycker om - och emot det som jag tycker illa om."

 

 

Unni Brandeby

En annan kändis är Unni Brandeby. Hennes utsaga lyder så här:

"Rent konkret för att vara med och ekonomiskt trygga fortsatt utgivning.

Mer symboliskt för att det känns viktigt att så många som möjligt tar ställning offentligt. Inte hukar för nazister och rasister som försöker skrämma till tystnad."

   

Ana Maria Narti

 

Till dem som stöder Expo hör också fp-politikern Ana Maria Narti.


I och för sig kan man ju undra hur det har gått till när dessa personer kommer till sitt beslut att stöda Expo:

• Handlar det om en aktiv handling, där själva har tagit ett initiativ? Bottnar det i en egen övertygelse?

• Eller har de blivit uppringda, och känt att det för deras egen skull är klokast att göra det ställningstagande som de kan gissa att den uppringande expoiten önskar?

Men i just Nartis fall har knappast behövts någon övertalning för att hon ska ta ställning för Expo.

 


 Se vidare:

Arvsfonden

Bidragsmjölkarna

Expos fobier

Pengar från himlen

Under kontroll

EXPO