Aktuell kommentar - vecka 38/05

 

 

Hyckleriets triumfer

TV-nyheterna tisdag kväll, den 20 september 2005: hyckleriet formligen kokar över:

1. Polisens slöhet

Bosse Ringholm får nu löpa gatlopp i massmedia, för att han i ett privat samtal givit uttryck för åsikter om bristande effektivitet i polisens arbete. Hans formuleringar avslöjade att han anser att det finns poliser som är slöa.

Det är naturligvis inte trevligt att säga något sådant, och den politiska korrektheten kräver att otrevligheter inte yttras av politiker. I offentliga uttalanden är hyckleri påbjuden, och till offentliga uttalanden räknas varje uttalande.

Envar vet annars att uppklarningsprocenten för brott i Sverige är mycket låg. Det är ett faktum. Den är betydligt lägre än i våra grannländer. Det är också ett faktum att 80% av alla ingripanden görs av en tredjedel av poliserna. Två tredjedelar gör mest ingenting.

Det är här inte bara fråga om brister i organisationen och otillräckliga resurser. Det är fråga om brister i motivationen hos enskilda polismän.

Vilket i sin tur är alls inte konstigt. Det vore tvärtom sensationellt om det förhöll sig annorlunda!

Poliser bestraffas ju när de försöker utföra sitt arbete. Helt nyligen dömdes en MC-polis till 11.000 kronor i böter för att ha jagat fatt på en mopedist som begått trafikbrott. Ett annat domstolsutslag, för några år sedan, hade innebörden att poliser ska tåla att bli okvädade och även spottade på - det ska anses ingå i jobbet. Listan på exempel av detta slag kan lätt göras längre.

Likaså får poliserna märka att de kan ta fast brottslingar, men snart är dessa ute igen och fortsätter sin brottsliga verksamhet. Sådan verksamhet kan t.o.m. dirigeras inifrån fängelserna.

Svenska domstolar, i armkrok med svenska massmedia, bär skulden till polisens slöhet.

Justitieminister Bodström försöker utstråla handlingskraft genom att framhålla hur mycket resurser som satsas på polisen. Vilken mening har det att ge polisen resurser, om dessa inte tas bättre tillvara? Det blir ju som att kasta pengarna i sjön!

Först måste något göras åt vårt sjuka rättsväsende.

Politikerna måste också ställa upp till polisers försvar, i de fall de faktiskt försöker göra sitt jobb.

Brottslingar som tagits fast måste straffas och i vissa fall låsas in permanent, för att skydda samhället och bespara polisen arbete med att på nytt försöka ta fast dem.

Sedan kan det bli meningsfullt att anslå mer resurser till polisen.


Ett aktuellt polisexempel är också Ronna i Södertälje.

Det var en situation som utvecklades i flera steg:

1. En svensk flicka blev angripen av ett gäng unga invandrare.

2. Några poliser kom till platsen och skulle ingripa. De blev då provocerade, en ung invandrare försökte köra på dem med sin moped.

3. När det skulle gripa honom ingrep andra invandrare till hans försvar. Det blev så hotfullt att polisen måste dra sig tillbaka och lämna kvar en polisbil.

4. Polisen kom sedan tillbaka, med förstärkningar. De boende i området blev än mer aggressiva mot polisen. Gripanden gjordes.

5. Därefter blev polishuset beskjutet med automatvapen och flera poliser var nära att träffas av skotten.

Hur reagerade massmedia på detta?

Jo, problemet ansågs vara polisens agerande! Inte de boendens vägran att lyda polisens order, inte heller beskjutningen av polishuset. Från politiker var det så tyst att man kunnat höra en knappnål falla.

- Här förutsattes att samma kretsar som var beväpnade med automatvapen och beredda att använda dessa mot poliser är som ömtåliga porslinsdockor. Ett hårt tonfall från en polis och de känner sig kränkta.

- Här förutsattes att invandrare ska vara undantagna från de regler som gäller för andra medborgare. I deras fall ska det i praktiken vara frivilligt att åtlyda polisen.

2. "Extremister"

Efter händelserna i Ronna höll Nationaldemokraterna ett möte i Södertälje. Hur framställdes detta i TV? Jo, ND var "extremt", för att partiet reagerade mot det inträffade.

Som "högerextrema" stämplas även Sverigedemokraterna, vilket framgick av rapporteringen från kyrkovalet. I vad består denna "extremism"? Detta klargörs aldrig.

I kyrkovalet fick SD 1,7% av rösterna. Dessa röster får rimligen ses som en protest mot den roll biskop Hammar och andra givit kyrkan, med kampanjande för "amnesti" och gömmande av "flyktingar" - personer som i de flesta fall redan fått sin sak prövad, inte befunnits vara politiskt förföljda och således inte är flyktingar.

3. Achmed från Somalia

En tonårig somalier i Etiopien har uppmärksammats av SVT:s Uppdrag Granskning. Efter detta har han omgående flugits till Sverige. Han hade svenskt medborgarskap, efter en tid i Sverige.

"Historien började för två år sedan, när Achmed sändes åter till Somalia", förklarade SVT-programmet i en uppföljning.

Detta är knappast sant. Rimligen började historien med att pojken togs till Sverige.

- Vilka tog hit honom och varför?

- Och varför skickade de sedan iväg honom?

- Var höll pojkens biologiska föräldrar hus?

- Hur skötte sig Achmed under sin tid i Sverige?

Denna typ av frågor lyste helt med sin frånvaro i propagandaprogrammet från SVT.

"Om han hade hetat Johan hade han då behandlats annorlunda?" frågas istället retoriskt i programmet. Självfallet hade saken varit annorlunda om han hetat Johan, för då skulle han ha varit etnisk svensk och haft sina föräldrar i Sverige. Då hade han inte befunnit sig Afrika.

"Vad ska nu hända med alla de andra övergivna barnen?" fortsätter programmet, och menar att det kan finnas ytterligare ett 100-tal liknande fall av återsända barn.

"Vad ska hända med svensk ekonomi och trygghet, om Sverige ska ta ansvar för hela världen?" kunde en och annan tittare istället ha undrat.

4. Budgeten

"Den som är satt i skuld är inte fri". Så har statsminister Persson sagt.

Nu deklarerar finansminister Nuder att Sveriges ekonomi är urstark. Hur detta kan vara möjligt när 1,3 miljoner personer i yrkesaktiv ålder står utanför arbetsmarknaden och är offentligförsörjda?

Och - lagom inför valet - lovar socialdemokraterna massor av kostnadskrävande "reformer".

Dessutom lär (s) nu i sak ha givit efter för Miljöpartiets krav på PUT åt "gömda flyktingfamiljer".

Betyder detta att den svenska statsskulden är betald? Behöver vi inte längre låna upp miljarder?

Nej, upplåningen och miljardutgifterna pga statsskuldsräntor fortsätter!


 Se vidare:

Afrikaner i Skogås

Alfred och "Alfred"

Ankarbarn

Falska makar

Falskt

Mjukare regler

Nadine

Okontroll

Valfri ålder