Falska makar

Från Ekots webbsida den 22/3 -04:

"SVENSKA MEDBORGARE INGÅR ÄKTENSKAP FÖR PENGAR

Svenska medborgare tar betalt för att ingå falska äktenskap med personer som vill få uppehållstillstånd i Sverige. En asylsökande kan få betala upp till 250 000 kronor för ett skenäktenskap, det berättar P3-programmet Front.

'Det finns en marknad där man säljer till högstbjudande'."

"Lina blev erbjuden 50 000 för att ingå ett skenäktenskap. I utbyte skulle den som betalade få ett uppehållstillstånd i Sverige."

Migrationsverket är medvetet om problemet:

"På Migrationsverket känner man till att det är stora summor pengar som byter ägare.

­ Alltifrån 25 000 till 250 000 är summor som har nämnts, säger Ola Andersson, expert på asylfrågor på Migrationsverket som har utrett handeln med falska äktenskap.

­ Det finns en marknad där man säljer en skenanknytning till fast pris eller till högstbjudande."

Mer än hälften av antalet beviljade PUT utgörs ju, sedan flera år tillbaka, av anhöriginvandring. Denna anhöriginvandring, i sin tur, utgörs till största delen av anknytning genom äktenskap:

"Förra året fattade migrationsverket 17 700 beslut om uppehållstillstånd för de som sökte på grund av anknytning genom äktenskap eller samboende. En femtedel fick avslag eftersom verket inte bedömde att deras förhållande var tillräckligt seriöst."

Det betyder att drygt 14.000 av de totalt 24.400 anhöriginvandrade år 2003 fick sitt PUT genom äktenskap.

 

 


 Blågul kommentar

Hur kan vissa utlänningar få fram så mycket pengar för ett permanent uppehållstillstånd i Sverige?

Hur kan det komma sig att de är beredda att betala så mycket pengar för ett svenskt PUT?

Förklaringen ligger naturligtvis en person som får svenskt PUT blir en investering, är något av ett guldägg. Det ger pengar tillbaka.

På så vis kan det vara möjligt att låna ihop till betalning för dessa skenäktenskap, personer kan vara redo att ligga ute med dem, i förväntan att senare få igen dem med ränta.

Om den äktenskapsinvandrade inte är akademiker och genast får ett välavlönat arbete i nivå med sin utbildning kan de ändå räkna med med olika former bidrag. Skattebetalarna bjuder.

 


 Se vidare:

Argusrapporten

Invandring 2003