Ankarbarn

"Smugglade somaliska barn överges i Europa".

Så löd rubriken till en artikel i tidningen Norra Västerbotten den 18/1 -03. Den handlar om en FN-rapport, som visar att somaliska föräldrar betalar upp till motsvarande 85 000 kronor för att smuggla ut sina barn från landet. "När de somaliska barnen tas om hand av smugglarna får de lära sig ett nytt namn och en uppdiktad familjehistoria för att lura myndigheterna i landet de ska dumpas i."

Syftet med hanteringen är att barnen ska få uppehållstillstånd, och att föräldrarna ska kunna komma efteråt. Barnen ska skapa en förankring i destinationslandet. Det handlar om ankarbarn.

Projekten lyckas ibland, dock inte alltid: "...den omfattande smugglingen resulterar inte alltid i ett bättre liv för barnen, vilket föräldrarna hoppats på. Många barn dumpas bara av på flygplatser i för dem okända länder. De drabbas av psykiska problem och en del av barnens resor slutar i kriminalitet, prostitution och till och med mord."

Företrädaren för en brittisk välgörenhetsorganisation säger: "En del utnyttjas av sina värdfamiljer för att pumpa staten på bidragspengar. Det är vanligt att värdfamiljerna bara vill ha fördelar från de sociala myndigheterna och att barnen inte får tillgivenhet eller tillräcklig uppmärksamhet."

 


Dagens Nyheter tar samma dag upp samma ämne och konstaterar:

 "Antalet ensamma somaliska flyktingbarn som kommer till Sverige ökade förra året. Men barnen är inte helt ensamma, det finns ett nätverk runt dem som hjälper dem hit och som finns i närheten.

Under hela 90-talet har det kommit ensamma somaliska flyktingbarn till Sverige. De senaste åren har antalet legat kring 40 eller strax under. År 2001 kom 48 barn och förra året 87 somaliska barn enligt preliminära siffror från Migrationsverket.

Även om barnen kommer ensamma och söker asyl är de somaliska barnen inte helt ensamma. Migrationsverket är mycket medvetet om att det finns "rådgivare" i bakgrunden. Det kan vara släktingar, bekanta, betalda smugglare eller andra."

Det totala antalet ankarbarn till Sverige har ökat de senaste åren: "Antalet har legat kring 400. För 2002 där statistiken inte är helt klar är siffran över 500. Antalet asylsökande ensamma barn följer ganska väl kurvan för hur många asylsökande som totalt kommer till Sverige."


 Se vidare:

Slag i luften