Nadina

Medias invandringskampanjande är ju permanent. Fallen av ömkansvärda människoöden avlöser varandra. Logiken i detta kampanjande är endera

1. att PUT i Sverige ska vara ett lotteri, där vinnarna är de som lyckas bli uppmärksammade i massmedia

2. att alla som så önskar ska få stanna, Sverige ska ha fri invandring.

Detta till skillnad från i varje fall deklarerade ambitioner med den officiella politiken, nämligen att ha en reglerad invandring, där PUT beviljas efter vissa objektiva kriterier.

För den som anser att redan den invandring som skett de senaste decennierna varit alltför okontrollerad, för den som anser att det varit fråga om en massinvandring, som allvarligt skadat vårt samhälle, är det naturligtvis smärtsamt att behöva konstatera hur detta vettlösa kampanjande fortsätter.

Det är inte utan att en viss trötthetskänsla infinner sig. Blågula frågor ska ändå här ta upp ett kampanjfall, för dokumentationens skull. Det gäller fallet Nadina år 2002-2003, om viken vi fått oss en text tillsänd, i form av ett upprop. Det lyder så här:

 


Senast den 1 mars ska Utlänningsnämnden för sjätte gången avgöra om familjen Imamovic från Bosnien skall få stanna i Sverige för gott. Fallet med den ögonsjuka flickan Nadina har sysselsatt den svenska journalistkåren en längre tid och den ena snyftvalsen efter den andra har serverats allmänheten i media.
 
Fakta är följande:
 
Den 18 mars 1999 kom familjen (moder och tre barn) till Exeter i USA med hjälp av en amerikansk valbevakare som kommit i kontakt med Nadinas äldre syster Edina. Nadina undersöktes vid ögonkliniken vid Massachusett`s General Hospital samt vid Perkin`s Institute for the Blind vid Boston Children`s Hospital.
 
Efter noggranna undersökningar konstaterade samtliga ögonspecialister att det inte går att operera Nadinas ögon och att det inte heller går att förhindra att hon blir blind.
*
 
De amerikanska läkarna erbjöd familjen Imamovic (Nadina) vård i USA men inga utfästelser gjordes om permanent uppehållstillstånd och socialt omhändertagande varvid man avstod från att utnyttja erbjudandet om vård.
 
Efter att ha återvänt till Bosnien åkte familjen, med systern Edina som språkrör, till Sverige och efter fem avslag på asylansökan åkte familjen helt överraskande till Tyskland i somras innan det femte avslaget hunnit överlämnas.
 
Nu skall det sjätte överklagandet behandlas av Utlänningsnämnden och i TV4 den 23 november satt systern Edina i studion och anklagade det svenska Migrationsverket för att Nadina kommer att bli blind. Tala om fräckhet! Familjen har sedan 1999 vetat om att Nadinas sjukdom inte kan åtgärdas med operation och att flickan obönhörligen kommer att bli blind.
 
Den vård Nadina behöver finns att tillgå i Bosnien. Det har svenska läkare tagit reda på. Om inte familjen hade rest världen runt för att få permanent uppehållstillstånd någon annanstans hade Nadina kunnat få den vården ett antal år i hemlandet.
 
SKRIV ELLER RING TILL
Integrationsverket, Box 633, 601 14 NORRKÖPING.   Tel. 011-36 13 00
Utlänningsnämnden, Box 45102, 104 30 STOCKHOLM. "  08-728 46 00
ELLER HÖR AV ER TILL ERA  POLITIKER  PÅ  LOKAL- OCH RIKSNIVÅ!

  
* Källa artikel i Portsmouth Herald av Jason Schreiber den 28 mars 1999.