Aktuell kommentar - vecka 48/02

 

Hatbrott

Riksåklagaren, Klas Bergenstrand, proklamerar nu "hårdare tag" mot vad som kallas "hatbrott". Enligt SvD den 26/11 -02 skriver RÅ i ett brev till samtliga åklagare i landet att det ska gälla "nolltolerans" kring denna typ av brott.

"Nolltolerans", det är ett begrepp som känns igen, det är ju vad som enligt Vänsterpartiet ska gälla gentemot "rasister".

Riksåklagaren är inne på samma spår: "Hatbrott...inkluderar bland annat hets mot folkgrupp, olaga diskriminering, hot och våld mot förtroendevalda och homofobiska brott."

Enligt SÄPO:s statistik har antalet "hatbrott" fördubblats på fem år, och är nu uppe i över 4.000 per år. Några rader i SvD-artikeln antyder dock att definitionen på hatbrott kan vara vid:

"I brevet till åklagarna skriver RÅ att främlingsfientlighet och homofobi förekommer på många nivåer och hos olika grupper i samhället, med tydlig adress till bland annat de politiker som inför valet smygfilmades och gav utlopp för främlingsfientliga åsikter."

Om någon uttalar sig kritiskt om invandringen, är redan detta att betrakta som ett brott?

SAMTIDIGT KAN anas att definitionen på "hatbrott" i andra änden är snäv:

Som bekant kan det, när det gäller rasistdåd, bara gå åt ett håll. Svenskar kan vara gärningsmän, men inte offer. Invandrare kan vara offer, men inte gärningsmän. När offren inte desto mindre är svenskar, medan invandrare är gärningsmän (sådant förekommer ju) - då anses det vara fråga om bara vanliga brott.

När etablerade politiker blir måltavla för trakasserier och förföljelse 1) , då räknas det självklart som "hatbrott". Men hur räknas det om en invandringskritiker drabbas, av politiska skäl? Är det lika allvarligt? Kan det betraktas som ett "hatbrott" också när förövarna är vänsterextremister?

Eller är det så att även deras brott räknas som hatbrott, men de sätts på "rasisternas" konto? En absurd insinuation? I Sverige år 2002 är allt möjligt:

I TV-Aktuellt den 26/11 påannonserade Jarl Alfredius ett reportage med orden "hot och attentat mot politiker utförda av rasister och nazister". Därefter visade man en intervju med (s)-kommunalrådet Johansson i Linköping, kompletterat med bilder från vänsterhuliganernas husockupation och den därav följande mordbranden mot Johanssons villa!

 


"Hatbrott" ska nu enligt RÅ "ha förtur". De ska med andra ord behandlas i första hand. Andra brott får vänta. Det behöver kanske inte vara fel - en del av vad RÅ kallar "hatbrott" är verkligen allvarliga brott.

FRAMFÖRALLT är dock önskvärt att få ned själva brottsligheten och minska antalet brott. Detta gäller "hatbrott" , men också hedersmord, barnmisshandel, gruppvåldtäkter, butiksrån, gaturån, taximord, övergrepp i rättssak, med mera.

Genom en fri debatt och en demokratiskt normal behandling av invandringsfrågan skulle detta kunna uppnås.

 


 

 Se vidare:

Riksåklagaren

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Något som Blågula frågor självklart - nu som tidigare - tar till 100% avstånd från! (Åter)