Aktuell kommentar - vecka 36/02

 

Partiförbud?

"Sverigedemokraterna är odemokratiskt - ska detta parti då tillåtas utnyttja demokratiska institutioner och ställa upp i val?" Det är en fråga som ställs i massmedia.

Principiellt är det en befogad fråga. Det kan inte vara självklart att en organisation som undergräver demokratin och själv inte respekterar demokratiska principer ska tillåtas deltaga i allmänna val.

I det konkreta fallet är frågan dock obefogad. Sverigedemokraterna är ett demokratiskt parti som i handling visat sig respektera demokratins spelregler - trots mycket grova och ihärdiga provokationer! Det finns inte ett enda exempel på att sverigedemokrater försökt sabotera en annan organisations möten. 1)

 


DÄREMOT finns det ett annat parti, vars hållning i demokratiskt avseende nu måste ifrågasättas. Det är Vänsterpartiet.

Som både Blågula Frågor och Sverigedemokraterna kunnat märka får våra affischer inte sitta uppe många timmar, innan de är nedrivna. Sådan verksamhet finner moraliskt stöd från Vänsterpartiet. I "Vänstern i första ledet" applåderar man att "riva ner rasistiska partiers affischer".

Vänsterpartister har i ett villaområde till och med följt efter en flygbladsutdelare från SD och plockat bort det valmaterial som lagts i brevlådorna.

Med stöd av Vänsterpartiet har till och med offentliga möten för Blågula Frågor saboterats, gång på gång. Principiellt försvaras också detta i ovannämnda v-skrift, där man pläderar för "blockader av rasistiska möten".

Mot denna bakgrund blir det konsekvent att valsedlar för Sverigedemokraterna kan försvinna från postkontoren. Det är också vad som nu sker, systematiskt.

Varför ge utrymme för meningsmotståndare, när de har så fel och man själv har så rätt?

 


Som riksdagsparti är Vänsterpartiet unikt. Inget annat parti i riksdagen har på motsvarande sätt öppet tagit parti för antidemokratiska övergrepp. Detta parti har aldrig förstått, eller aldrig accepterat, demokratins villkor. Tydligen går ränderna - från den tid partiet kallade sig kommunistiskt - aldrig ur.

Men vi har facit. Vi vet vad som händer när demokratiska principer sätts ur spel, när en opposition inte tillåts verka, när invändningar inte släpps fram. Innan det sovjetiska experimentet var över hade miljoner och åter miljoner människor mist livet.

Det skydd vi kan skaffa oss mot urspårningar av detta slag är ett system där faktauppgifter kan ifrågasättas och argument granskas, där ingen kan vara säker på att stå oemotsagd. Det måste finnas ett flerpartisystem, och då av mer reell karaktär än i DDR.

 


Med andra ord. Vänsterpartiet är - nu som förr - ett antidemokratiskt parti. Detta gör det befogat att ifrågasätta Vänsterpartiets rätt att deltaga i allmänna val. För att få deltaga i sådana val bör ett parti självt intaga en demokratiskt hållning, s.a.s. ha ett grönt kort.

Det vore inte orimligt att i årets riksdagsval ogiltigförklara röster på (v).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Såvida man inte tar Maud Olofssons prinsessan-på-ärten-reaktion i Almedalen på allvar - då hon kände sig störd redan av att några SD-are stod en bit bort med plakatet "Tag debatten!" (Åter till texten)