Riksåklagaren

 


Metro, den 26/11 -99:

"NOLLTOLERANS MOT RASISTBROTT

Riksåklagare Klas Bergenstrand har förklarat krig mot rasistiska brott, och säger att det nu är nolltolerans som gäller."

"- Det krävs ett ökat samarbete för att fastställa vad som i förstone kanske inte verkar vara ett brott med rasistiska förtecken, säger han till Blekinge Läns Tidning.

Klas Bergenstrand är inte heller främmande för att diskutera hårdare straff för rasistiska brott.

- Men lagen ger oss redan nu möjlighet till straffskärpning där det finns rasistiska motiv bakom en misshandel eller skadegörelse. I Småland vet jag att man tagit detta till sig och dömer ut dubbelt så hårda straff om brotten är av den karaktären.

Bergenstrand anser att rasistbrott måste prioriteras på allvar:
- Det kan leda till minskade resurser för andra typer av utredningar. Men det här är så allvarligt att det får göra det.

Chefsåklagare Tommy Clevenhult i Karlskrona utlovar nu ett ökat samarbete mellan åklagare och polis:
- Hitlerhälsningar och rasistiska märken ska direkt leda till åtgärder från samhället."

 


Vad räknas som "rasistbrott"?

Som erfarenheten visar kan detta gå bara i en riktning. En "prioritering" av sådana brott innebär därför i praktiken att brott mot svenskar tillmäts mindre betydelse.