Aktuell kommentar - vecka 27/02

 

Politisk förföljelse

Vad är asylgrundande skäl? Hur många av dem som nu söker asyl i Sverige har starkare asylgrundande skäl än Kenneth Sandberg i Kävlinge? Hur många av dem har varit mer politiskt förföljda än vad han nu är?

Facit för Kenneth Sandberg och hans familj är, hittills i år:

1. Den 23 mars.

Husvägg sprejad med texten "Krossa rasismen". Väggen tillhörde Sandbergs granne, men var avsedd för hans hus.

2. Den 9-10 april.

Punktering av ett däck på Sandberg bil, där den stod vid hans hus. Detta skedde på natten efter ett möte för Sverigedemokraterna i Trelleborg, uppvaktat av AFA-iter med talkörer om "Inga Kävlingerasister i Trelleborg".

3. Den 14 april.

SD skulle ha internt möte i Kävlinge värdshus, men ägaren backade ur efter hot. Mötet hölls i stället i en kommunal lokal. Deltagarna trakasserades av AFA-iter.

4. Den 27 maj.

Alla fyra däcken punkterades på Sandbergs bil, vid hans bostad.

5. Den 12-13 juni.

En gatsten slängdes in i Sandbergs hus, genom en fönsterruta som krossades. På stenen var skrivet siffrorna "0418" - riktnumret till Landskrona. Där hade Sandberg på lördagen medverkat vid ett torgmöte.

6. Den 26-27 juni.

Två stenar slängdes samtidigt - vid tvåtiden på natten - in genom två olika fönster i två olika rum i Sandbergs bostad. Stenarna var stora, vägde vardera cirka 7 kilo, och förorsakade stor förödelse. Om Sandberg vid tidpunkten suttit på sin skrivbordsstol skulle han ha blivit allvarligt skadad. Det var inga lortiga stenar, utan uppenbart medhavda - dådet var alltså inte spontant, utan planerat.

Inget av dessa dåd har rönt någon större uppmärksamhet i svenska massmedia.

 


ETT MINIMUM är att Kenneth Sandberg och hans familj nu åtminstone hålls ekonomiskt helt skadeslösa. Illa nog är den oro, de olägenheter och det lidande som de förorsakas. Inte en krona ska denna politiska förföljelse behöva kosta dem, till detta måste alla anständiga människor i Sverige nu medverka!

Pengar till stöd för Sandberg sätts lämpligen in på postgiro 12 56 29 - 6, som tillhör SD Kävlinge.

 


EN REFLEXION med anledning av fallet Sandberg kan alltså vara hur graden av förföljelse mot honom ställer sig i jämförelse med asylsökande i Sverige. Sannolikt har Sandberg nu väsentligt starkare grund för att söka asyl i annat land än vad som gäller för de allra flesta av dem som kommer till vårt land för att söka asyl här.

En annan reflexion blir: vilket samband finns mellan det faktum att Kenneth Sandberg nu befinner sig i denna situation och det sätt asylinstitutionen i Sverige för närvarande används?

Ska man i en viktig samhällsfråga under en längre period bedriva en politik på tvärs mot folkviljan, då krävs olika former av repressiva åtgärder. Då måste man strypa yttrandefriheten, demonisera kritiker och försöka skrämma medborgare i allmänhet från att engagera sig i denna samhällsfråga.

MOT BAKGRUND AV den politiska förföljelse som blivit resultatet av den förda flyktingpolitiken bör Sverige tills vidare proklamera ett moratorium. Innan vi tar emot fler asylsökande från andra länder måste vi försäkra oss om att detta inte genererar politisk förföljelse i vårt eget land och att asylskäl uppstår för svenskar.

 


 Se vidare:

Extremister