Brå räknar - kommentar 10

"...att invandrares brottslighet oftast drabbar svenskar. Eftersom svenskar (födda i Sverige) utgör närmare 90 procent av befolkningen är det naturligtvis så att offren till övervägande delen är svenskar."


Redan om det bara är just så som Brå-forskarna här skriver är det illa nog! Det betyder att främst svenskar drabbas av denna brottslighet. Vi får dämed betala ett högt pris (redan bortsett från andra kostnader) för den förda invandringspolitiken.

För det andra. Antag att antalet etniska svenskar bland offer för invandrares brottslighet verkligen skulle vara exakt proportionellt med andelen etniska svenskar på riksnivå i Sverige. Det skulle ändå betyda en snedfördelning, eftersom vi lokalt har en boendesegregering.

I t ex Rosengård är andelen etniska svenskar mycket liten. Om offren för invandrares brottslighet hämtades ur deras egen närmiljö skulle de till övervägande delen utgöras av invandrare.

I själva verket väljer de ofta ut sina offer enligt ett mönster.


Ser vi till exempelvis gaturånen i Malmöområdet 1999 utgjordes (enligt en Brå-undersökning) offren till 71% av etniska svenskar, till 22% av andra generationens invandrare och bara 5% var utlandsfödda. Bland de misstänkta förövarna var bilden den omvända: 10% var etniska svenskar, 22 procent andra generationens invandrare och 69% utlandsfödda.

Det finns ett rasistiskt mönster, som inte bara är slumpmässigt. Offren väljs ut just för att de är svenskar. Själva syftet med dådet är mindre att förvärva ägodelar än att förödmjuka och att utöva makt.


Beträffande våldtäkter är bilden likartad. Finns ett enda exempel på att förövarna varit etniska svenskar medan offret var en invandrarkvinna? På det omvända - att förövarna varit invandrare medan offret varit svenska - finns otaliga exempel.

I USA finns undersökningar kring våldsdåd med rasistiska förtecken. Bilden blir mycket tydlig. I en undersökning (1994) svarade svarta för 90 procent av de brott där förövare och offer tillhör olika ras. En annan undersökning (1987) hade undersökt 84.000 fall av våldtäkt - inte i ett enda fall var gärningsmannen vit medan offret var svart.


  Blågula FRÅGOR, år 2002