Aktuell kommentar - vecka 46/02

 

Yrkesförbud mm

"De tolerantas intolerans". Så skulle man också kunna rubricera denna kommentar.

Exemplen är många på hur de politiskt korrektas proklamerade ideal stämmer dåligt med pk-iternas eget agerande. De ser sig själva som de sanna demokraterna, ändå försöker de konsekvent beröva sina meningsmotståndare möjligheter att yttra sig och nå andra medborgare. Dissidenter ska inte släppas fram, kritik inte tolereras:

Mötesrätt gäller inte dissidenter. Samhället ska inte hyra ut lokaler till dem, inte ge dem mötstillstånd. Har så ändå skett måste mötesplatsen blockeras. 1)

Kommunikation direkt med andra medborgare får heller inte ske genom massmedia. Detta gäller inte bara rikstäckande media, där t.o.m. annonser stoppas. Det gäller även närradio och motsvarande TV, där bl.a. Sverigedemokraterna har stoppats. 2)

När Posten nyligen vägrade att dela ut material för Nationaldemokraterna var detta inte första gången. Motsvarande har tidigare hänt Folkviljan och Massinvandring (FoM). 3)

 


TILL DETTA KOMMER alla försök att bestraffa enskilda kritiker, genom att beröva dem anställningar.

- Åke Wedin, högskolelärare, hängdes ut av Expo och sedan Expressen våren 1996. Sedan blev det drev från lokala media, för att få honom avskedad. Detta misslyckades dock, genom att berörd skolpersonal var rakryggad. 4)

- Kajsa Ekholm-Friedman utsattes för en mer intensiv kampanj. Hennes "brott" var att våren 1997 ha föreläst på ett möte för FoM och därtill haft fräckheten att i dagspress på riksnivå skriva om sina insikter. Ekholm-Friedman kunde dock behålla sin tjänst som socialantropolog vid Lunds Universitet. 5)

- Kenneth Sandberg sades däremot upp från sin anställning, hos Statens Invandrarverk. Det skedde 1997, efter att FoM - där Sandberg var ordförande - haft årsmöte. Massmedia uppmärksammade organisationen. Så även regeringen. Invandringsminister Pierre Schori i riksdagen, den 21 maj 1997:

"I den allmänna debatten om invandring och integration har på nytt främlingsfientliga röster höjts. Regeringen välkomnar därför det här tillfället att tillsammans med partierna i riksdagen på nytt slå fast att främlingsfientlighet och rasism inte har någon plats i vårt samhälle. ... Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas..."

En som var snabb att instämma i skallet var José Alberto Diaz. I en artikel den 2 juni 1997 krävde han i princip allmänt yrkesförbud mot invandringskritiker. 6)

- Bo Hofvander, också aktiv i FoM, sades 1998 upp från en tjänst på PRO i Halland. Orsaken sades vara att Hofvander olovligen använt datorn på expeditionen för privat bruk, men PRO-ledningen hade inte dolt att den tyckte illa om Hofvanders politiska åsikter. Det är uppenbart, att där låg den verkliga orsaken.

- Tommy Funebo handläggare vid Utlänningsnämnden, fick år 2000 sparken. Orsak: det hade framkommit att han var medlem i Sverigedemokraterna. Här gjordes inte ens ett försök att skylla på något annat.

- Richard Jomshof, redaktör för "SD-Kuriren", fick år 2001 sluta som lärare vid "af Chapmansskolan" i Karlskrona. Orsak: hans verksamhet i Sverigedemokraterna.

- Eva Nyman, ledamot av Sverigedemokraternas partistyrelse sedan mitten av 90-talet, är högskolelärare i nordiska språk. Ett vikariat på "Högskolan Dalarna" i Falun blev ifrågasatt den 30/1 -02. I Dala-Demokraten skrev företrädare för elevkåren:

"... i framtiden kan vi tvingas acceptera att slipsfascisterna är en naturlig del av vår vardag. Vi tycker det är obehagligt. Vi vill inte ha samröre med en sverigedemokrat. Vi vill inte att Högskolan och dess studenter ska sammanlänkas med ett parti som inte vill att kulturer och nationer ska integreras med varandra. Högskolan Dalarna ska vara en mångkulturell och öppensinnad mötesplats."

 


NU ÄR MAN igång igen.

Inför att Richard Jomshof denna höst, år 2002 , sökt nytt arbete har SSU:s ordförande Mikael Damberg gått ut med maningar till rektorerna att inte anställa honom, pga hans politiska åsikter. SSU-basen anser även att Lärarnas Riksförbund bör utesluta Jomshof - han ska inte få vara medlem i denna fackförening.

Damberg i Sydöstran: "I SSU utesluter vi medlemmar om de skulle ha främlingsfientliga och rasistiska värderingar, säger Mickael Damberg. Fackliga rättigheter är underställda mänskliga rättigheter, argumenterar landets SSU-bas. "

I Sydöstran den 8/11 -02 instämmer s-företrädare i Karlskrona i kravet på yrkesförbud:

"Som ledande skolpolitiker förutsätter de att kommunens rektorer och förvaltningschefer håller dörrarna ordentligt stängda för Richard Jomshof som lärare och politiker. Sverigedemokraterna i allmänhet och Richard Jomshof i synnerhet ska särbehandlas.

- Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti och därmed ett antidemokratiskt parti. Richard Jomshof är en av partiets frontfigurer i länet och landet. Han hör inte hemma i våra skolor, säger Markus Alexandersson och Ann-Louise Rosell.

Ni vill införa yrkesförbud mot Richard Jomshof?

- Skolan är ingen värdeneutral plats. Alla anställda i skolan ska följa läroplanen som bygger på humanism, demokrati och alla människors lika värde. Skolan bryter mot läroplanen om Jomshof får en lärartjänst ..."

Och demokratiminister Sahlin eldar på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Pådrivande här har varit Ali Esbati och Kalle Larsson från Ung Vänster. Larsson angreps i DN den 22/9 (Vidar Andersson) för dubbla budskap, då han lät AFA ta skulden för det Larsson själv dirigerat. Dubbelheten i budskapet bekräftas sedan i Larsson svar. Han berömde där (v) för att "ta debatten" - inte ett ord om att man försökte blockera mötesplatser för motståndare. (Åter till texten)

2) Sverigedemokraterna har nu sändningar i Stockholm, men i Haninge blev SD-sändningar stoppade 1998, med hänvisning till påstådda bombhot. (Åter)

3) Med en sådan inställning bland vissa postanställda och med sådan uppmuntran från ledningen - vad säger att inte olämpliga förändelser emellanåt bara försvinner? (Åter)

4) Åke Wedin hade anställning som lektor på Rudbeckskolan i Örebro, därutöver var han docent på timmar i högskolan Karlstad. Angreppen kom i dels Nerikes Allehanda (från en José Torres-Perez) , dels lokalradion i Värmland. Elever och lärarkollegor backade dock upp Wedin. (Åter)

5) Drevet mot Kajsa Ekholm-Friedman anfördes av en företrädare för Röda Korsets ungdomsförbund och av Kurdo Baksi. (Åter)

6) José Alberto Diaz i sin artikel den 2/6 -97: "Kan man vara lärare, läkare, domare, socialsekreterare och samtidigt rasist?" José har nu en hög position inom Integrationsverket. (Åter)