SIGNALERA för DIALOG!

Sverige blir allt sjukare. Sjukskrivningarna ökat lavinartat och kostar varje år mer än 100 miljarder kronor.

Sverige är sjukt också i en annan bemärkelse. Demokratin har gått i baklås och vi har fått ett samhällsklimat där människor är rädda för att ge uttryck för sina åsikter.

Hur har det blivit så?

TRE FAKTORER

En viktig faktor är att vi fått en politisk fråga som är tabu, som inte får diskuteras öppet - trots att det handlar om en djupgående förändring av vårt samhälle, som påverkar de flesta svenskars tillvaro. Det är invandringen.

En annan faktor är maktförskjutningen till förmån för dem som kontrollerar massmedia. De som skulle bevaka makten har själva blivit de främsta makthavarna.

En tredje faktor är frånvaron av politisk opposition, det finns i viktiga frågor en samsyn hos de sju partierna i riksdagen. Inget av dem har visat sig redo att stå upp för demokratiska principer.

INVANDRINGENS KONSEKVENSER

Under de senaste 20 åren har vi haft en invandring som varit ojämförligt mycket större än någon gång tidigare i vår historia. Den har också varit mycket större än i något av våra grannländer. I Sverige finns nu 1 miljon människor - 11% av befolkningen - som är födda utomlands. I första hand har det varit fråga om anhöriginvandring, i andra hand invandring genom asylinstitutionen (därav bara till en mindre del flyktingar). I ökad utsträckning har dessa migranter kommit från kulturellt avlägsna länder.

Den aktuella invandringen har, genom en misslyckad integration, fått negativa konsekvenser i form av stora kostnader för skattebetalarna, nya typer av brottslighet och allvarliga påfrestningar på skolsystemet.

Den förda politiken har således inte legat i vanliga svenskars intresse. Många svenskar - enligt flera opinionsmätningar en majoritet - har därför sedan länge önskat en minskad invandring. Makthavarna har trots detta fortsatt samma politik.

Ska man i en viktig fråga under en längre tid gå emot folkviljan, då blir olika typer av repressiva åtgärder ofrånkomliga.

REPRESSION

Försöken att skuldbelägga oss svenskar och ge oss dåligt samvete har nu pågått under lång tid, samtidigt som man presenterat en falsk bild av invandringens omfattning, karaktär och kostnader. Man har framställt det som omoraliskt att ifrågasätta den förda politiken.

Kampanjerna mot "främlingsfientlighet och rasism" har avlöst varandra - trots att det rasistiska våld som faktiskt förekommer till övervägande delen utövats av invandrare mot svenskar. Fakta om brottslingars etniska tillhörighet förtigs systematiskt.

Som en del av desinformationen tillåts ingen fri debatt i frågan, svenskar med kritiska synpunkter släpps inte fram. Den offentliga "debatt" om invandringen som tillåts i rikstäckande media sker mellan personer som i grunden tycker likadant, dvs hyllar den s.k. generösa flyktingpolitiken.

För den som försöker opponera är risken påtaglig att bli stämplad, som "rasist" eller värre. Kritiker har återkommande skandaliserats och hängts ut i media.

Det finns också en lag om "hets mot folkgrupp", som givits en allt vidare tolkning. Med stöd av denna har en boende i Bunkeflostrand blivit dömd till 100 dagsböter. Han hade skrivit e-mejl till politiskt förtroendevalda och protesterat mot ett politiskt beslut att att placera en stor bidragsfamilj från Asien i området.

Många svenskar är nu rädda för att offentligt ge uttryck för en kritisk hållning beträffande invandringen.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Mer än några andra är det just Sverigedemokraterna som drabbats av hets och svartmålning i media. Detta har skadat yrkeskarriärer och resulterat mer eller mindre i yrkesförbud för flera personer.

Det har dessutom fungerat som en uppmuntran till maskerade våldsfigurer att fysiskt angripa SD-aktiva. Attacker och attentat från AFA och andra politiskt korrekta har således blivit en återkommande erfarenhet för sverigedemokrater. På PK-reportoaren har stått sönderskurna bildäck och förstörda högtalaranläggningar, men också misshandel av människor. Till och med angrepp i hemmen genom sprejade husfasader och krossade fönsterrutor har förekommit.

Varken massmedia eller riksdagspartier har reagerat mot detta.

På Sveriges Radio-TV har journalisterna uttalade direktiv att bekämpa "främlingsfientlighet", och som sådan betraktas varje invandringskritik.

KONKRETA EXEMPEL

Några konkreta exempel, på den förföljelse som drabbat olika sverigedemokrater, ett prov på det sjuka klimat som råder i vårt samhälle:

1. "Bråk uppstod"

"Bråk uppstod" - så löd rubriken på en nyhetsnotis i Dagens Nyheter den 31/8 1997.

Vad som hänt var att Sverigedemokraterna haft ett torgmöte i Stockholm lördagen den 30 augusti. På väg från mötet blev fyra av dem överfallna av en svärm på 20-30 motståndare som fattat posto. Våldsmännen bar rånarluvor och var utrustade med kopparrör. Sverigedemokraterna misshandlades allvarligt.

I DN framställs detta som att "ett häftigt bråk uppstod", och skaran av angripare har krympt till "fyra".

 

I själva verket var det alltså ett planerat överfall, med en glasklar rollfördelning, i förövare och offer. Syftet var också glasklart: att skrämma meningsmotståndare till politisk passivitet.

2. "Ketchup"

Ett motsvarande fall gäller överfallet på två SD-aktivister i Haninge i en portgång, i samband flygbladsutdelning till hushållen 1998. De slogs blodiga med järnrör.

Ansvariga kommunpolitiker i Haninge raljerade sedan över detta: det var bara "ketchup" på de bilder som visades upp.

 Joakim Larsson, en av fyra överfallna SD:are i augusti 1997. Här vid möte på Sergels Torg en vecka senare - i förd samma kläder som vid överfallet.

3. Sandberg

Kenneth Sandberg, då handläggare på Statens Invandrarverk (nu Migrationverket), hamnade i "blåsväder" i massmedia 1997, i egenskap av ordförande för organisationen "Folkviljan och massinvandringen". Detta mediadrev resulterade i nervositet hos verksledningen på SIV, som gav Sandberg sparken.

Sandbergs fackliga organisation, Jusek, tog sig först an fallet, men efter att Sandberg gått med i Sverigedemokraterna vägrade Jusek att försvara hans rättigheter.

4. Jomshof

Richard Jomshof, redaktör för SD-Kuriren, hade ett lärarvikariat på Chapmanskolan i Blekinge läsåret 2001/02. SSU och syndikalister startade en kampanj mot Jomshof och saboterade hans lektioner. Detta slutade med att skolledningen gjorde sig av med Jomshof.

Statsrådet Mona Sahlin hade, efter ett besök på skolan, inga invändningar mot behandlingen av Richard Jomshof, tvärtom:
- Jag hade reagerat som förälder om mina barn haft en lärare som är sverigedemokrat.

5. Nyman

Eva Nyman, också sverigedemokrat, hade fått ett lärarvikariat på en högskola i Falun. Expo gjorde Dala-Demokraten uppmärksam på hennes partimedlemskap, vilket resulterade i reaktioner från företrädare från studentkåren. Ett inlägg från dess ordförande och vice ordförande i DD förtjänar att citeras - det säger något om den moraliska nivån och det demokratiska sinnelaget hos människor som ska gälla för att vara intellektuella:

"Studentkåren ställs inför en knivig situation, Nyman var den mest kompetenta läraren av de sökande till den aktuella tjänsten, vi betalar för vår utbildning och vill ha förstklassig undervisning. Damen i fråga kan ge oss det. Det hon också kan ge oss, uppenbart intelligent som hon är, är budskap och värderingar som är svåra att identifiera i en klassrumssituation. Det känns därför skönt att Nymans partitillhörighet exponerades i ett så tidigt stadium av hennes vistelse på vår högskola..."

"Vi vill ... varna för hur de s.k. slipsfascisterna gör intrång i samhällslivet. Istället för att som tidigare komma fram genom rena demonstrationer och med skräckpropaganda och bilder på renrakade nazister kommer dagens invandrarfientliga människor fram på ett annat plan. Individer som har ett rent straffregister, som har en god utbildning och passar väl in i samhället som vanliga medborgare. Vi kan kalla dem för slipsfascister. Eva Nyman är en typisk slipsfascist. "

"...Enligt lag finns det inga hinder för henne att undervisa så länge hon inte bedriver olaglig propaganda i undervisningen. Personer får tänka och tycka som de vill så länge det sker inom ramarna för åsikts- och yttrandefriheten. Precis så är situationen i det här fallet. Vi vill dock understryka att vi ser allvarligt på hur det enligt lag får gå till... "

Kan någon tro att Eva Nyman efter detta får ett nytt lärarförordnande till hösten 2002 på denna högskola?

6. "Bägge sidor"

Sverigedemokraternas möte i Medborgarhuset i Stockholm den 27/2 -02 stördes av svartklädda rånluvefigurer från AFA. De försökte slå in en dörr, spottade på en dörrvakt, gjorde långfingertecken, fotograferade och försökte hindra mötesbesökare att nå möteslokalen.

Detta beskrevs i Dagens Nyheter som att "tumult uppstod" och att "bägge sidor" börjat knuffas. Men vad hade AFA alls där att göra? Har SD en enda gång försökt störa möten för politiska meningsmotståndare? Bakom DN:s förmenta opartiskthet ligger ett godkännande av antidemokratiska övergrepp.

EN DEMOKRATISK VALRÖRELSE?

När en demokratisk valrörelse omöjliggörs i Mugabes Zimbabwe väcker det uppmärksamhet i svenska media. När motsvarande händer i Perssons Sverige är det tyst.

I valrörelsen 1998 hade Sverigedemokraterna tillstånd för valmöten på Sergels Torg i Stockholm, men hindrades från att genomföra dessa av en mobb politiskt korrekta. Samma typ av erfarenheter gjordes av Ian Wachtmeister och "Det nya partiet". Deras torgmöten blev systematiskt saboterade genom organiserat oljud från motståndare.

Ska det bli likadant i den svenska valrörelsen år 2002? Tyvärr finns anledning till farhagor om det. Ung Vänsters ordförande Ali Esbati och v-riksdagsmannen Kalle Larsson har ställt visselkonserter i utsikt, för att hindra politiska motståndare att kunna göra sig hörda.

Samtliga sju riksdagspartier har haft som praxis att inte debattera med invandringskritiker - det vore att "legitimera" dem. I Karlskrona har de etablerade partierna uttryckligen slutit en pakt att inte debattera med Sverigedemokraterna.

VEM ÄR DEMOKRAT?

I den politiskt korrekta offensiven har vissa begrepp - "demokrati", "tolerans", "respekt", "lika värde" mm - givits helt nya innebörder.

Enligt den gängse betydelsen är "demokrati" liktydigt med folkstyre: majoriteten bestämmer, efter att ha haft tillgång till en allsidig information. Där innefattas friheter som mötesfrihet och yttrandefrihet.

Den nya betydelsen, som de politiskt korrekta nu försöker smyga på oss, är att "demokrat" är den som har godkända åsikter i vissa sakfrågor. I invandringsfrågan måste man således vara anhängare av en omfattande invandring för att få räknas som demokrat.

Eftersom invandringskritiker inte anses vara demokrater ska de inte få deltaga i något normalt politiskt samtal.

Alla säger sig vara "demokrater", men vem är det i verkligheten demokrat respektive antidemokrat? Här finns objektiva kriterier att gå efter:

1. Vem uppträder öppet - vem uppträder anonymt?

2. Vem använder tillmälen - vem undviker tillmälen?

3. Vem belägger sina påståenden - vem gör det inte?

4. Vem är redo för en dialog och är beredd att möta sina meningsmotståndare i en offentlig debatt - vem är det inte?

5. Vem anser att folket ska få tillgång till en allsidig information - vem anser det inte?

6. Vem förespråkar yttrandefrihet även för sina motståndare - vem vill förbehålla yttrandefriheten dem som tycker likt en själv?

7. Vem är beredd att ta intryck av nya fakta och argument - vem är det inte?

8. Vem anser att folkviljan ska få genomslag i den förda politiken - vem anser det inte?

9. Vem kan reservationslöst ta avstånd från våld - vem kan det inte?

10. Vem bekänner sig till alla människors lika värde - vem gör det inte?

PROBLEM FINNS

Det blir alltmer uppenbart för alltfler, att det finns allvarliga problem, relaterade till invandringen. I Sverige har vi exempelvis nu fått typer av brott, som tidigare var så gott som okända:
- hedersmord
- gängvåldtäkter
- HIV-mäns turnéer
- kidnappning av kvinnor
- misshandel av lärare
- mord i skolor
- grov sexmobbing, utfört av småpojkar
- hot mot arbetsförmedlare och socialarbetare
- hot mot domare och åklagare
- våldtäkter av taxikunder
- slagsmål mellan taxiförare
- brutala rån mot handikappade
- angrepp på gravida kvinnor
- skarpskytte mot folksamlingar, av portade nattklubbsgäster.

Detta drabbar människor, inte bara genom att så många faktiskt blir brottsoffer utan också genom det klimat av otrygghet som skapas. Det måste vara tillåtet att försöka diskutera dessa problem.

Danmark har visat hur det ska gå till i en demokrati. Alla får komma till tals, man respekterar varandra, argument bryts mot argument och i slutändan är det väljarna som avgör. Vad som varit möjligt i Danmark måste vara möjligt också i Sverige!

 


Bilaga 1: För ett medborgerligt samtal!

Bilaga 2: Sänd en signal!