Grundprinciper för Folkviljan

 Organisationen Folkviljans uppdrag är trefaldigt:

1. Att objektivt informera om invandringen och dess konsekvenser

2. Att kanalisera en folklig protest med den förda flykting-, invandrings- och invandrarpolitiken, och verka för att politiken läggs om.

3. Att medverka till att denna protest kanaliseras fredligt och konstruktivt.

 


Folkviljan accepterar invandring, men anser att den måste ske i en sådan takt och under sådana former att etniska spänningar inte byggs in i vårt samhälle.

Folkviljan företräder en "inkluderande nationalism" och en "öppen svenskhet". Dvs det måste vara möjligt för invandrare att bli svenskar. Invandrarskap måste vara något övergående - assimilering är önskvärt för dem som skall bo kvar länge i Sverige.

Folkviljan är en antirasistisk, dvs tar avstånd från etnisk diskriminering. Varje individ skall bemötas efter sitt eget uppträdande - inte efter vare sig utseende eller födelseland. Såväl främlingsfientlighet som svenskfientlighet skall bekämpas.

Folkviljan är en demokratisk organisation, som vänder sig mot förtryck och våld. Yttrandefrihet finns inte, om inte denna finns också för meningsmotståndare.

Folkviljan hyllar principer om solidaritet. Skall svenskar förmås visa solidaritet utåt, krävs dock att vi kan känna solidaritet också med oss själva och varandra. Utan en nationell solidaritet kan i längden inte finnas någon internationell solidaritet.