Aktuell kommentar - vecka 13/09

 

 

Utan heder

"STOPPA FÖRTRYCK I HEDERNS NAMN".

Under den rubriken skriver Bengt Westerberg i SvD den 22/3 -09:

"Tiden är inne att vidta kraftiga åtgärder för att motverka det hedersrelaterade våldet och förtrycket."

Bengt Westerberg har naturligtvis rätt.

Tiden är inne.

Och har så varit under två decennier...


Men vad ligger bakom detta förtryck? Hur har det blivit möjligt i Sverige?

En förutsättning är denna omfattande invandring från regioner med hederskulturer.

En annan förutsättning är den politiska korrektheten och denna kultur av rädsla och följsamhet som kommit att förgifta och genomsyra det svenska samhället.

Ett aktuellt utslag av detta var vad som framkom i SVT:s "Uppdrag granskning" förra veckan om frekvensen av kusingiften bland utomeuropéer i Sverige och hur detta resulterade i genetiska defekter. Få läkare vågade uttala sig i frågan. "Taktfullt" hade sjukvårdspersonal avstått från att ens fråga föräldrarna till drabbade barn om eventuellt släktskapsförhållande.

Listan skulle kunna göras mycket lång på vilket pris som det svenska samhället nu får betala för denna tystnadens och feghetens kultur. Parallellen till Sovjetunionen och det forna Östtyskland blir slående: när problem inte kan öppet diskuteras betyder det inte att de försvinner. Tvärtom - de bara växer!

Men hur uppstod detta destruktiva samhällsklimat i Sverige?

Ingen har i det sammanhanget spelat en mer framträdande roll, ingen har varit mer pådrivande, än just Bengt Westerberg!

När han på valnatten 1991 demonstrativt reste sig ur TV-soffan och lämnade studion när Ian Wachtmeister kom in, då var detta en kraftfull signal. Detta förhållningssätt till politiska meningsmotståndare, denna aggressiva självgodhet, har sedan blivit normgivande: Med invandringskritiker skulle man inte kommunicera, gentemot dem gäller inte normala umgängesregler. De ska bara isoleras.

Redan i samband med folkomröstningen i Sjöbo 1988 hade Bengt Westerberg och Sveriges Radio manifesterat detta synsätt. Efter att Sven-Olle Olsson intervjuats satt Westerberg och andra i en studio och kommenterade vad han sagt, utan att han själv fick deltaga i diskussionen!

• I konceptet ligger en svart-vit världsbild och en utstämpling av dissidenter som "icke-rumsrena", som onda människor. Epiteten i sammanhanget är många: "främlingsfientlig", "rasist", "populist", osv. En sådan stämpling kan få inte bara sociala effekter - det kan få även påtagliga ekonomiska konsekvenser för den utpekade, genom avsked och yrkesförbud.

• Ett sjukt klimat skapas, där man inte skiljer på fakta och åsikter. Fakta som kan upplevas som obehagliga får ej föras fram - någon kan ju känna sig kränkt. Eller så kan dessa fakta "spela rasisterna i händerna". Således mörkar media om brottslingars etnicitet.

• Rädslan gör att medborgare inte bara själva avstår från att höra och se, känna och tycka. Det har dessutom skapats en beröringsångest, där det gäller att inte på något sätt ha kontakt med personer vilka redan är "besmittade". Ett fenomen som nu trängt in så långt att det omfattar även Sverigedemokraterna.

På så vis skapas "rättning i leden", och utförsbacken blir allt brantare. I godhetens namn odlar man fram ett brutalt samhälle, med en skenande våldsbrottslighet.

Bengt Westerberg pläderar för att "regeringen låter resa en bronsstaty föreställande Fadime .. i Sveriges riksdag. På statyns sockel ska hennes riksdagstal vara inskrivet på svenska, kurdiska och engelska."

Bättre vore att där resa en staty över Sven-Olle Olsson.

Hade man lyssnat på honom, då skulle Sverige idag inte ha så stora problem med vare sig hedersvåld eller annat våld.


 Se vidare:

Centerpolitik med bonuseffekt!

Han tog debatten

Hjälp Bengt Westerberg!

Insamlingsmål för Röda Korset

Stoppa Bengt Westerberg!

Upp ur soffan