Aktuell kommentar - vecka 36/02

 

Norrmalmstorg

Vid Blågula Frågors möte på Norrmalmstorg den 24 augusti bekräftades budskapet i signalkampanjen: Sverige är idag sjukt. Redan måttfulla invändningar mot den förda invandringspolitiken leder till våldsamma reaktioner och försök att hindra meningsmotståndare från att göra sig hörda.

Tack vare massiva polisinsatser kunde mötet denna gång genomföras, om man jämför med mötet på samma plats den 8 juni. Priset för detta var dock högt:

Insättandet av så många poliser kostar mycket för skattebetalarna, och dessa poliser kunde ha behövts på andra håll.

Kollektivtrafiken vid Norrmalmstorg måste helt stängas av.

Butiksägarna i området förlorade kunder och inkomster.

Ändå blev det inte ett möte i den bemärkelse vi som arrangörer hade önskat, dvs ett normalt torgmöte där vi kan få en dialog med en publik. I själva verket var det två möten som pågick samtidigt, ett hundratal meter från varandra:

1. Blågula Frågors, med tillstånd, som började kl.14.00

2. Vänsteraktivisternas, utan tillstånd, som började kl.13.00.

Övergående problem var att några entusiaster även denna gång välte bokbordet och att en klunga flickor stod framför våra mikrofoner och skränade - dessa problem tog sig polisen an. Ett icke övergående problem var dock mötessabotörerna på andra sidan kravallstaketen. Med hjälp av handhögtalare och annat lyckades de upprätthålla en bullermatta som gjorde av det vi sade hördes bara av dem som stod ganska nära våra högtalare.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi fick hålla ett möte - men ändå inte. Det är förmodligen just så makthavarna vill ha det. De vill kunna hävda att demokratiska fri- och rättigheter existerar i Sverige, men utan att en opposition får fotfäste.

 


När priset för våra möten blir så högt samtidigt som utbytet blir så litet - ska Blågula Frågor verkligen begära tillstånd till ytterligare torgmöten?

Jo, det kommer vi att göra. Vårt resonemang är följande:

De vänsterextremister som försöker hindra oss från att genomföra våra möten gör sig skyldiga till allvarlig brottslighet. De ska inte tillåtas stå där bakom ett kravallstaket på hundra meters avstånd. De ska gripas och åtalas, dömas och fängslas. Sker detta får det en preventiv effekt, som gör att fortsatta polisinsatser kan successivt trappas ned vid möten för oppositionsgrupper.

Denna typ av extremistiska yttringar skulle också kunna motverkas av massmedia, genom att sluta monstrifiera kritiker och verka för ett bättre samtalsklimat i Sverige.

 

 

 

 

Jan Milld

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sundholm

 

 

Nästa möte för Blågula Frågor är planerat till den 4 september, onsdag.


 

Brev om torgmöten 

 Brev till partierna

 Partiförbud?