BGF-inlägg:
Tidningsdebatt
Repliker, insändare
Radio-TV
Andra:

Tidningsdebatt

Repliker, insändare

Radio-TV

Mosaik, 15/4 -97

TV3: "Folkhemmet", 20/4 -00

Publicerat