Publicerat i Arbetet Nyheterna, den 2/1 -95:

 


Mot vad bör vi egentligen kampanja?

Sedan flera år bedrivs i Sverige statligt finansierade kampanjer mot "främlingsfientlighet och rasism". 28 miljoner kronor har för detta budgetår anslagits av riksdagen för ändamålet. Sju miljoner kronor går till en särskild "ungdomskampanj", genom civildepartementet.

Vad är syftet med denna ungdomskampanj? Är det att verka för tolerans och demokratiska attityder, är det att motverka fördomar och våldsbenägenhet? Behoven i detta sammanhang är uppenbara, efter skotten vid Stureplan.

Men är detta inriktningen hos ungdomskampanjen? Uttalanden från en företrädare för kampanjen, Mikael Alonzo, tyder snarast på motsatsen.

Avgörande blir ju vad man lägger in i begreppen "främlingsfientlighet" och "rasism". Ger man dem en tillräckligt vid innebörd, då kan varje avvikande mening om flyktingpolitik och varje kritisk anmärkning om invandringen rubriceras som "rasism". Men då befrämjar man knappast tolerans eller respekt för andras uppfattningar.

Vid kravallerna i Kungsträdgården 1987 gjorde ingen av de inblandade anspråk på att vara "anti-rasist" eller att deras bärsärkagång skulle utgöra inslag i någon slags ideell politisk verksamhet. Numera, senast vid vandaliserandet den 30 november 1994, har just detta blivit fallet. Det myckna talet om "rasism" har uppenbarligen bidragit till att ge en respektabilitet åt destruktiviteten.

Vad värre är: etiketterandet av meningsmotståndare är farligt. Det kan verka avhumaniserande, lossa spärrar och bereda vägen för öppet våld. Detta visste både Stalin, McCarthy och Pinochet att utnyttja - deras offer var "trotskister", "kommunister" eller "extremister". I dagens Sverige handlar det alltså om "rasister".

Ungdomskampanjen har aldrig definierat vad man menar med "anti-rasism".

Är det att vara mot en viss grupp individer, som man själv åsatt en viss etikett?

Eller är det att vara mot en viss företeelse, vissa värderingar och en viss typ av agerande?

Riktar man in sig mot intoleransen som företeelse, eller är det fritt fram för intolerans om bara man själv får "hålla i yxan"?

En annan effekt av det ständiga talet om "rasism" är att det försvårar umgänget mellan svenskar och invandrare, gör det svårt att reagera i vardagen. Hur många svenskar har inte mötts av anklagelser att vara "rasister", om de i något sammanhang givit invandrarungdomar en tillsägelse?

Våldet har verkligen blivit ett problem i dagens svenska samhälle. Beväpning har blivit vanlig bland ungdomar och våldet blir allt grövre. 80 procent av gatuvåldet i Stockholm utövas av invandrarungdomar, bilden i många andra städer är likartad. Har detta våld etniska motiv? Den saken har inte undersökts, men i varje fall kan förmodas att det är vanligare att invandrare misshandlar svenskar än att svenskar misshandlar invandrare.

Frågan är därför om det är mot "rasism" som vi ska sätta in statliga kampanjmiljoner. Behöver vi inte istället en ungdomskampanj mot våldet?

Jan Milld

 


Svar från Bo Lindblom

Jan Milld bemöter Bo Lindblom