Falu-Kuriren om våld

Inlägg till Falu-Kuriren, som togs in på ledarsidan den 23/10 -09, men i stympat skick:

Ökning eller inte av grovt våld?

"Våldet har inte blivit grövre eller råare under de senaste decennierna", skriver Pernilla Ohlin på ledarplats i Falu-Kuriren den 9/10 -09.

Detta stämmer dåligt med uppgifter i BRÅ:s tidning "Apropå" nr 1/8:

"Att skadorna blivit grövre och fler på varje offer som inkommit till SöS antas bero på att 61 procent av de våldsskadade är misshandlade av fler än en gärningsman".

Ohlin nämner även en uppgift i en färsk statlig utredning om att våldbrottsligheten inte har ökat.

Också detta motsägs av den statistik som förts på SÖS, över inkomna våldsoffer. År 1997 var antalet 1.240, år 2008 var det uppe i 2.200.

Utredningens uppgift motsägs dessutom av BRÅ:s statistik över anmälda våldsbrott:

• Beträffande misshandelsfall var årsgenomsnittet på 1950-talet 8.000, på 90-talet 51.000. Siffran för år 2008 var 84.000!

• Motsvarande ökning gäller våldtäkter. Årsgenomsnitt på 50-talet 370, på 90-talet 1.700. Siffran för år 2008 var 5.400.

I princip finns ju två möjliga förhållningssätt inför problem.
- Det ena är att försöka göra någonting åt det.
- Det andra är att förneka eller tona ned det.

Nackdelen med det första förhållningssättet är uppenbart. Det är svårare.
Dessutom riskerar man att då glida in på politiskt känsliga områden.

Jan Milld

Svar direkt:

De uppgifter Jan Milld hänvisar till gäller Södersjukhuset i Stockholm (SöS), och kan inte ses som en spegling av den sammantagna bilden av våldet i Sverige.

BRÅ säger nämligen också i en av sina rapporter om brottsutveckling att det dödliga våldet har minskat under de senaste 15 åren och att utsattheten för misshandel generellt sett inte ökat sedan början av 1990-talet. Dessutom visar offerundersökningarna att det grövre våldet heller inte har ökat.

Jag tycker att det är viktigt att motverka allmänna antaganden om att det var bättre förr.

Pernilla Ohlin

Det var inga långa avsnitt ur min text som uteslöts, men ganska viktiga för argumenteringen (ovan understrukna). Hade uppgifterna från 1950-talet lämnats kvar skulle ju Ohlins slutkläm om "bättre förr" falla platt.

Förvisso är det angeläget att undvika allmänna antaganden, men just därför behöver relevanta fakta göras tillgängliga för så många som möjligt.

Vad gäller statistik, anmälda brott enligt BRÅ, kan följande konstateras:

• antalet misshandelsfall år 1990 var 40.700 och har sedan des stadigt ökat, för att år 2008 ligga på mer än det dubbla: 84.600

antalet fall av våld med dödlig utgång har också ökat - från 121 år 1990 till 207 år 2008.

Under 1990-talet låg årsgenomsnittet på 168 anmälda fall, hittills under 2000-talet är årsgenomsnittet 211.

 


 Se vidare:

Brottsförnekarna

BRÅ-laborationer

BROTTSMÖNSTER