Ur Blågula Frågor, nr 4/96:

Hemlige Rosenlund

"Expo exponerad" - så var det först tänkt att denna artikel skulle rubriceras. Tidningen "Expo", vars idé är att "avslöja" andra tidskrifter, skulle själv få träda fram i ljuset.

Detta låter sig dock inte göra, ty Expos redaktör* - Andreas Rosenlund - visar sig vara en något ljusskygg figur. När vi först fick honom på tråden blev beskedet att han "tackade nej" till att träffa oss för en intervju. En telefonintervju skulle dock gå bra.

När vi sedan återkommit för denna har han varit oanträffbar, konstant. På resa, sjuk, på posten eller ännu ej ankommen till redaktionens box-adress...

 


Denna artikel får därför begränsa sig till att redovisa några av de frågor, som vi hade önskat ställa till Andreas Rosenlund:

1.

Varför startades Expo? Vad är syftet med tidningen?

2.

Vilka är ni som gör tidningen? Hur gamla är ni? Er bakgrund, yrkesmässigt och politiskt?

3.

Har ni själva satsat pengar för att få ut Expo? Har ni rentav behövt försaka någon utlandsresa för att få råd med nödvändig utrustning?

Hur finansieras verksamheten? Varifrån får ni ekonomiskt stöd?

I Expo riktas tack till bl.a. ABF och SSU. På vad sätt stöder de er verksamhet?

4.

Det verkar som att ni uppfattar er som en objektiv recensent av andra grupper, att ni själva står vid sidan om. Men har inte ni själva åsikter om invandringen, som ligger i botten på vad ni skriver? Ska invandringen vara reglerad?

5.

Hur kritisk får man vara mot invandringen, utan att räknas som "invandrarfientlig"? Finns alls något utrymme för kritik? Kan ni peka på någon grupp med kritik, som ni ger godkänt?

6.

Vilka ser ni själva som era farligaste motståndare - Blågula Frågor eller en nazigrupp som Nationella Alliansen?

Tar ni själva kategoriskt avstånd från våld?

7.

I nummer 2/96 avslöjar ni att Jan Milld fick in en insändare i Metro den 4 mars i år. Ska det uppfattas som att det är komprometterande att skriva insändare till tidningar, om man är motståndare till den generösa flyktingpolitiken?

I vilka situationer är det OK att skriva brev till makthavare för att försöka påverka deras beslut?

Vad lägger du in i begreppet "lobbyverksamhet"?

Sysslar Expo med sådant?

8.

Expos plattform påstås "värna demokrati och yttrandefrihet". Riskerar inte yttrandefriheten att tvärtom inskränkas genom ert sätt att skriva?

Antag att ni skulle lyckas tysta Blågula Frågor. Ser ni det i så fall som ett framsteg?


 Se vidare:

Expos fobier

Genmäle

Neutrale Rosenlund