Leninist?

Expos och TT:s Stieg Larsson har reagerat mot att vi klassat honom som "leninist", det vill han tydligen själv inte bli kallad.

Men Larsson har ju själv medgivit att han är trotskist. "Leninist" är bara ett samlingsbegrepp för trotskister och stalinister.

Gemensamt för dem är idén om elitparti och föreställningen att ändamålet i stort utsträckning helgar medlen. Det finns ett avantgarde - de själva - som vet bäst och i kampen har detta avantgarde rätt att så att säga "ta ut svängarna".

Larsson känslighet för att bli etiketterad är intressant mot bakgrund att han själv skaffat sig en utkomst i att själv sätta allehanda - därtill ogrundade - etiketter på andra människor.