Angränsande BGF-avdelningar:

 

Svenska kvinnor våldtas, svenska män misshandlas och mördas, skolor och andra byggnader bränns ner, kollektivtrafik och andra samhällsfunktioner saboteras. Unga människor bryts ned av narkotika.

Det är tyvärr ingen överdrift, om man säger att vad som pågår är ett krig, om än lågintensivt, mot det svenska samhället, mot Sverige och svenskarna.

I en bemärkelse rör det sig om ett inbördeskrig - det är ju på svensk mark som krigshandlingarna sker.

Krigarna är ofta människor, eller ättlingar till människor, som kommit hit förebärande skyddsbehov. De kom som "flyktingar", undan förföljelse.

Och Sverige ställde upp för dem.

Se vidare FAKTABANKEN!

 
 

 

 

Lågintensivt krig