ABF och extremvänstern


Ur ledare i SvD den 11/1 -08:

"VARFÖR TRIVS ABF IHOP MED EXTREMVÄNSTERN?

Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är Sveriges största studieförbund och stöds 2008 med nästan en halv miljard skattekronor. Men ABF är inte bara ett vanligt studieförbund med data, spanska och sömnad på menyn, utan också en väletablerad del av socialdemokratins politiska apparat."
 
Frilansjournalisten Anders Rönmarks artikel 'Alla ska med' handlar om ABF:s ekonomiska stöd till vänsterextrema organisationer. Kopplingen till ABF gör dem också rumsrena. En cirkelledare säger till Rönmark att 'det enklaste sättet att hjälpa en organisation är att låta dem hyra lokaler hos oss, billigt eller helt gratis'."

Kommentar:

Blågula frågor, däremot, har inte tillåtits hyra lokaler hos ABF överhuvudtaget - vare sig gratis, billigt eller dyrt.
 

Thorwaldsson vill att ABF ska vara 'radikalt – en omtumlande mötesplats'. Men hör verkligen Revolutionär kommunistisk ungdom, Arbetarmakt eller Svensk-kubanska föreningen hemma i en folkrörelseorganisation? Eller Syndikalistiska ungdomsförbundet som står på Säpo:s lista över extrema organisationer? Tja, ABF-ordföranden är mer bekymrad över bidragsfuskandet …
 
Thorwaldsson avfärdar tanken att han skulle vara drivande i att radikalisera ABF. Men det stämmer dåligt med det nya idéprogrammet från 2006, Gör en annan värld möjlig:
 
'ABF ska arbeta för att minska det demokratiska utanförskapet genom att förnya sina arbetsformer, skapa fler platser för samtal och bygga broar mellan etablerade och nya sociala rörelser.' (s 20)
 
'ABF ska vara en del av den globala rättviserörelsen. I samverkan med nya och etablerade rörelser, inom och utom nationens gränser, vill vi länka samman den lokala och globala rättvise- och demokratikampen.'
(s 32)
 
Det går en röd tråd mellan socialdemokraternas reaktion på kravallerna i Göteborg 2001 och Thorwaldssons ABF. Som han själv formulerar saken: 'Dörrar skulle inte längre stängas, utan öppnas.'
 
Men öppnar ABF inte för något helt annat genom att genom ge sig lag med det turnerande resesällskap mot 'den marknadsstyrda globaliseringen', som brukar slåss mot polisen på gatorna när Världshandelsorganisationen WTO möts.
 
Jag frågar Anders Rönmark om han blev överraskad:
 
- Jag blev faktiskt förvånad över att så många extrema vänsterorganisationer rör sig inom ABF. Men jag blev nog nästan mer förvånad över att ABF:s högsta ledning tog så lätt på det.
 
Ja, dels rör det sig som odemokratiska grupper som har revolutionärt våld på programmet, dels om grupper som också utövar det. En del av dem skulle kunna drabbas om Säpo får gehör för sin begäran att förbudet mot olovlig kårverksamhet ska moderniseras och straffen skärpas. De har medlemmar med 'ambitioner att med våld eller icke demokratiska metoder påverka beslutsfattare och de demokratiska processerna' (Sydsvenskan 2/11-07).
 
I Folkrörelseutredningens slutbetänkande Rörelser i tiden (SOU 2007:66) föreslås att statsbidrag bara ska ges om föreningens syfte är 'förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle” och att ”verksamheten inte heller får strida mot demokratins idéer'. Nu vilar ansvaret på Nyamko Sabuni att i den kommande propositionen sätta stopp för ABF:s statsunderstödda flirt med extremvänstern.
 
Men borde inte socialdemokraterna själva vilja göra ABF till en mindre omtumlande mötesplats?"


Nåra dagar senare kom ett svar från Karl-Petter Thorwaldsson på ABF.

Ur SvD den 17/1 -08:

"MÖJLIGEN KAN DE BLI GODA DEMOKRATER"
 
"ABF vänder sig naturligtvis mot organisationer som har olagligheter på programmet eller som inte ens kan stava till demokrati (SvD 11/1). Men vi censurerar inte i förväg organisationer och nätverk som vill samarbeta med ABF. I snart 100 år har vi verkat för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.
 
Vårt syfte, när vi genomför verksamhet med organisationer som kanske inte är demokratiskt rumsrena, är inte att göra dem till 'goda socialdemokrater' utan möjligen när de blir äldre till goda demokrater, samt att de inte förblir låsta i sin aversion mot samhället. Det är inte någon oansvarig flirt med extremister, vi är övertygade om att dialog är bättre än monolog – att debatt är bättre än tystnad - att öppenhet är bättre än slutenhet."


Kommentar:

Blågula frågor skulle inte ha kunnat utrycka saken bättre!

Bara en fråga: varför tillämpar inte ABF dessa höga principer om dialog även gentemot invandringskritiker?
 


 

 

 Se vidare:

Anonymt "synade"


ABF i tiden

ABF och bildningen

ABF och fascismen

ABF och hederligheten

ABF och Kurdo Baksi

ABF-nej

Bedrägerier

Bojkottad dialog

Brev till ABF:are

Debatt hos ABF

Extrem "tolerans"

Mygel

Nazi-anstruket?

Obesvarad fråga

Politisk flykting?

På ABF-möte