Brev till ABF:are

Stockholm, den 1 maj 2001

Till
i princip alla aktiva inom ABF

Antag att kulturdepartementet skulle ge ut en skrift, "Vi granskar maffian", där man namnger Karl-Petter Thorwaldsson och påstår att han pläderat för att narkotikan ska släppas fri i Sverige. Påståendet beläggs på intet sätt.

KPT skriver till kulturministern och begär att skriften ska makuleras, då påståendet är uppenbart falskt. KPT hänvisar till ett tiotal olika artiklar som han skrivit nyligen, där han uttryckligen pläderar för en restriktiv narkotikapolitik.

Till svar från kulturministern får han dock bara:
"Ministeriet finner ingen anledning till rättelse i texten med anledning av ert påpekande."

Fortfarande görs ingen ansats till att precisera anklagelsen.


LÅTER DETTA ORIMLIGT?

Det här är inte hämtat ur någon framtidsroman, typ Orwells "1984" eller Huxleys "Sköna nya värld". Nej, det är hämtat direkt ur den svenska verkligheten, år 2001!

Byt bara ut "ministeriet" mot "ABF Tyresö-Haninge",
"KPT" mot "Blågula Frågor"
och det där om narkotika mot "nazi-anstruken".

Se vidare en redogörelse på vår websida:
http://www.bgf.nu/haxeri/abf/bn.html

Är det ett sådant ABF ni vill ha?

 

Hälsningar

Jan Milld, redaktör för tidskriften Blågula Frågor
Anders Sundholm, ordförande i föreningen Blågula Frågor