Bedrägerier hos ABF

SR-sida om samma fenomen, den 26/11 -04:

"En ABF-förening i norra Storstockholm misstänks för att ha fuskat till sig bidrag på åtta miljoner kronor under fyra år.

Det misstänkta fusket handlar bland annat om dubbelfaktureringar, där samma studieledare ska ha varit på flera ställen samtidigt.

Dessutom misstänks föreningen ha hittat på studiecirklar i sin redogörelse, skriver Dagens Nyheter

ABF centralt kräver att pengarna pengarna betalas tillbaka och om fusket visar sig vara systematiskt kan det också bli polisanmälan. "

 


SVT-sida den 1/12 -04:

"Nu anklagas grekiska riksförbundet för att ha fabricerat närvarolistor i kurser som aldrig ägt rum och fått bidrag. ABF centralt utreder redan en annan förening för att ha fått bidrag för påhittade kurser. Där handlar det om 5-6 miljoner kronor på 4 års tid, säger Peter Wärner, som utreder ABF Norra Storstockholms bidragsverksamhet. Det är en före detta styrelseledamot och en kontorist i grekiska riksförbundet som kommer med anklagelserna om fusk. Polisanmälningarna i frågan har inte gett något resultat för att polisen har lagt ner utredningen, då ABF Norra Storstockholm hävdat att ABF inte lidit någon skada. "

 


DN 30/11 -04:

"Grekiska riksförbundet har i många år fått bidrag för omkring 5 000 studiecirkeltimmar per år utan att ha haft några kurser alls. Det hävdar flera personer med god insyn i verksamheten, som DN varit i kontakt med.

Ett tiotal personer som upptäckt att deras namn funnits med i cirklar som de inte deltagit i polisanmälde det tidigt i våras.

De senaste tre fyra åren är det Konstantinos Sandalis som på uppdrag av förbundet fyllt i de påstådda falska listorna. Han jobbade tidigare på förbundets kontor, innan han blev uppsagd.

- Jag skrev i datum, fyllde i närvaron för alla personer och ibland frånvaro på en del för att det skulle se lite snyggt ut. Sedan skrevs listorna under och skickades in till ABF.

Kontoristen menar att hela verksamheten på över 20 kurser årligen, är fejkad. Han själv har under årens lopp stått som cirkelledare för en mängd kurser, trots att han inte genomfört en enda.

- Det fanns påtryckningar för att jag skulle göra det här. De sa att det var min plikt. När jag till slut vägrade fylla i listorna, det fanns till exempel personer som avlidit, ändrade de på mina arbetsvillkor och ökade arbetstiden för mig, säger Konstantinos Sandalis. "

"Grekiska riksförbundet har angett sin lokal på Landsvägen 52 i Solna som kurslokal för samtliga kurser.

- Där finns ett litet kök, två arbetsplatser och ett sammanträdesrum med plats för 20 personer. Man kan omöjligt ha hållit alla kurser där, säger en före detta styrelseledamot."

"Efter det omfattande fusket inom ABF Norra Storstockholm och medlemsföreningen Khaneh Iran, som DN avslöjade i förra veckan, kommer ABF centralt att utreda hela Norra Storstockholms verksamhet.

- Det handlar om 400 medlemsföreningar. Det är ett gigantiskt arbete. Vi håller på att anställa personal för detta, säger Peter Wärner. "

 DN den 28/11 -04:

"Som DN skrev i förra veckan misstänks den iranska kulturföreningen Khaneh Iran ha redovisat omkring 75.000 timmar för mycket under fyra års tid.

Det betyder att ABF Norra Storstockholm kan ha fått 5-6 miljoner kronor mer i bidrag än vad man skulle ha haft. Pengarna har delats med Khaneh Iran. Utredaren hittade ett flertal olika sätt som föreningen misstänkts ha använt för att få bidrag: dubbelfaktureringar, på-hittade cirklar, fingerade elever och cirkelledare. "

"Vid utredningen av Khaneh Iran försökte man ta kontakt med personer som var uppskrivna som cirkeldeltagare. Då kunde utredaren konstatera att de hade adresser i andra kommuner, hade flyttat, att telefonnumren var felaktiga - det gick inte att få tag på medlemmarna. Enligt Khaneh Irans hemsida har föreningen 600 medlemmar, men omkring 800 finns inskrivna i cirkelverksamheten.

- Det är klart att det väcker frågor, .."

 


 Se vidare:

ABF-mygel

ABF-nej till cirkel