ABF och bildningen

Svart och vitt, ont och gott. Är det vad dagens värld består av? Finns inte längre plats för några nyanser? Finns bara en infallsvinkel, bara ett perspektiv?

När ABF - Arbetarnas Bildnings-Förbund - bedriver "bildningsverksamhet", vad betyder det numera? Frågan inställer sig efter läsning av kurskatalogen för ABF Stockholm våren 2000.

 


Under rubriken "SAMHÄLLE" och underrubriken "Hotet mot demokratin" på sidan 23 sägs följande:

"Vi måste alla ta ansvar för att bemöta DE ONDA KRAFTERNA i samhället. Intolerans, främlingsfientlighet, rasism och nazism har i tysthet fått breda ut sig i Sverige sedan flera år. Rasisterna har sedan 1965 stegvis etablerat sig..."

"Som ett led i opinionsarbetet" organiserar ABF Stockholm ett antal studiecirklar, seminarier och föreläsningar, dit läsarna hälsas välkomna.

En seminarieserie har således rubriken "Rasism och nazism". En av de fem träffarna har rubriken "Rasistiska organisationer i Sverige" och Stieg Larsson, Expo-redaktör, som talare (den 28/3, kl.18.00). En annan har rubrik "Så bekämpar vi rasismen" och där är Jannis Konstantis från "Hasans vänner" en av talarna (den 11/4, kl.18.00).

En studiecirkel heter "Svenskarna först?" och en annan "Demokratins förgörare".

På sidan aviseras också en "Manifestation mot våld" den 28 februari. Av texten framgår dock att denna inte innefattar våld, riktat mot svenskar.

Sidan avslutas med en annons för tidskriften "Svartvitt Expo".

 


 

 Se vidare:

ABF och fascismen

ABF och Kurdo Baksi