Bojkottad dialog

Kan demokratin försvaras genom att förkasta den? Lever inte demokratin just genom att man tillämpar den?

Den 14 november samlades vi i ABF-husets fojé i Stockholm. Det var välbekanta utrymmen - som SSU:are hade några av oss gått där som "barn i huset" 30 år tidigare. Denna gång var vi dock inte välkomna. Nu tillhörde vi en grupp som "inte fick legitimeras" - vilket skulle riskeras om man diskuterade med oss eller lät oss hyra en möteslokal.

Utan att vi själva märkt det måste vi ha genomgått personlighetsförändringar. På något sätt hade vi förvandlats från vanliga och normala, anständiga och goda människor till några slags farliga, icke-rumsrena och ondskefulla figurer.

Hur hade detta gått till?

 


Efter militärkuppen i Chile 1973 hade det kommit politiska flyktingar därifrån. Samtidigt som dessa i slutet av 80-talet började kunna återvända, följdes de av en ny våg chilenare, nu med andra motiv än förföljelse. Asylinstitutionen användes för att kringgå systemet för reglerad invandring.

1989 slogs nytt rekord i antalet asylsökande: över 30.000. Den sittande s-regeringen slog då till bromsarna, genom visumtvång för chilenare och genom det s.k. Luciabeslutet, som snävade in asylbedömningen. Man föreberedde också en proposition med tankegångar om förebyggande åtgärder och hjälp på plats, för att minska trycket på asylinstitutionen.

Med tillträdet av Bildtregeringen 1991 upphävdes s-regeringens åtgärder och dess planerade proposition gick i papperskorgen. 1992 slogs nytt rekord i antal asylsökande: 84.000. Denna gång var det mest kosovoalbaner. Bosnierna kom året därpå, efter att den borgerliga regeringen avskaffat visumtvånget för dessa.

Denna massinvandring skedde samtidigt som 1.000-tals svenska företag just lagts ned och vårt land upplevde en massarbetslöshet.

Många av dem som uppgav sig ha flytt för sina liv manifesterade också en märklig attityd till det land som räddat dem. De gav ofta prov på ett asocialt eller direkt kriminellt beteende, vilket skapade konflikter med ortsbefolkningar. I media var det dock dessa svenskar som fick ta emot kritik, de stämplades som fördomsfulla och intoleranta.

Den politiska kritik som märktes mot "den generösa flyktingpolitiken" kom bara från högerexetrema krafter - så framställdes det i varje fall.

Det var i den situationen som vi 1994 startade föreningen Blågula Frågor och började ge ut tidskriften med samma namn. Vår dokumenterade vänsterbakgrund och internationalism, vårt mångåriga arbete för demokrati och solidaritet, skulle göra att vi inte kunde avfärdas. Ingen skulle kunna stämpla oss. Vi skulle kunna bidraga till att lösa upp knutar och få en diskussion i sak.

I linje med denna ambition ville vi själva noga följa "den demokratiska handboken":

försvara det öppna samhället, dvs säga nej till å ena sidan anonymitet, å andra sidan tillmälen och hot

noga skilja på invandringskritik och invandrarfientlighet

själva gräva fram relevanta fakta och grunda ställningstaganden rationellt

lyssna på motargument och vara redo att ta intryck

ta avstånd från främlingsfientlighet och rasism

kategoriskt förkasta hot och våld som metod i det politiska arbetet.

Vi önskade att flykting- och invandringspolitiken skulle kunna behandlas som andra politiska frågor, där människor fick diskutera, där man vägde argument mot argument och gjorde nödvändiga prioriteringar, där majoritetens uppfattning i slutändan fick ha genomslag. I arbetet för detta ville vi försöka agera som föredömliga medborgare.

 


Det visade sig dock svårt att nå en bredare publik, massmedia släppte överhuvudtaget inte fram invandringskritiker. Ganska snart fick vi också erfara hur vi själva drabbades av tillmälen.

Det började försiktigt med att vi, bara genom att försöka diskutera frågan, "gick främlingsfientliga krafter till mötes". Sedan stod vi själva för en "dold främlingsfientlighet". Snart hade det eskalerat till att vi representerade "den värsta formen av rasism" och var "bruna löss".

I det nummer av Expo som den 10 juni 1996 gick ut miljonupplaga med Aftonbladet och Expressen tillägnades vi ett helt uppslag, "Blågult rättshaveri". Vi fick så småningom in ett genmäle - men då bara i Expos ordinarie upplaga, på några tusen exemplar.

Stämplandet i massmedia har därefter rullat vidare, och det fanns just inget vi kunde göra för att försvara oss. Vi fick visserligen in en del in korta repliker där vi s.as. bestred att vi var onda, men detta riskerade ju att bara förstärka intrycket att med oss måste det vara något skumt. Dessutom kom hela tiden nya artiklar och nya böcker, där samma tillmälen dök upp på nytt. Vi hamnade under en ångvält.

Vissa skribenter, som Anna-Lena Lodenius, har rentav funnit sin utkomst i att skriva böcker och föreläsa om hur bl.a. Blågula Frågor är främlingsfientlig. På våra frågor har hon aldrig kunnat ge något exempel på detta. Inte heller har Lodenius kunnat svara på hur den kritik av invandringspolitiken ska se ut, som inte medför sådana stämplingar: blir det alls något utrymme för kritik?

Inte desto mindre har hon kunnat fortsätta sin verksamhet, och i media fått framträda med expertstatus.

 


VÅR UTGIVNING AV tidskriften Blågula Frågor har kompletterats med dels en sida på Internet (www.bgf.nu), dels viss mötesverksamhet.

Den 14/11 1999 kallade Blågula Frågor således till ett öppet möte, för att samtala kring temat "Hur motverka främlingsfientlighet?"

Vi inbjöd bland annat Amnesty, FARR, Hasans vänner, Röda Korset, Svenska Freds och Syndikalisterna.

"Nätverket mot rasism" gick då ut med en uppmaning till bojkott av mötet. Jannis Konstantis från Hasans vänner uttalade sig i Arbetaren nr 45/99: "Blågula frågor försöker förknippa flyktingar med kriminalitet och mångkulturalism med diktatur... Att tacka ja till deras inbjudan vore detsamma som att legitimera dem."

Branco Jaric från "Samling mot rasism och diskriminering", i samma artikel: "De har rasistiska syften med sin verksamhet och nu har vi gått ut och agerat och uppmanar till bojkott."

Det visade sig att inga av dessa inbjudna organisationer denna gång var intresserade av att diskutera främlingsfientlighet. Röda Korset hade visserligen tackat ja, men dök sedan inte upp.

Till detta kom turerna kring lokalfrågan. Några dagar före mötet meddelade ABF att man hävde bokningen av lokalen. Som motivering anfördes att invandrarföreningar hört av sig och protesterat:

"...vi anser inte... att den typ av diskussion som er förening vill föra passar i ABF-huset. Vi har många invandrarföreningar som medlemsorganisationer och flera av dessa har hört av sig till oss och protesterat."

Muntligen anförde ABF dessutom, genom Göran Eriksson, egna invändningar: Blågula Frågor hade "figurerat" i olika sammanhang. Med detta syftade han på den ovannämnda ångvälten.

Eftersom ABF:s besked kom efter att kallelse redan gått ut samlades ändå mötesdeltagare i ABF-husets foajé klockan 13.00. Vi hade då med oss en liten högtalare och fått löfte om el från angränsade restaurang. Vår avsikt var att utanför ingången informera de församlade om vad som hänt.

Detta scenario upplevdes uppenbarligen som besvärande av Göran Eriksson (som var där), så vi fick istället hålla till i Fabiansalen - för denna gång. Han betonade att vår förening inte var välkommen att på nytt boka lokal i ABF-huset.

 


DET ÄR UPPENBART, att dessa invandrarföreningar och dessa föregivet antirasistiska nätverk, anförda av invandrare, har ett stort inflytande. De har lyckats genomdriva en bojkott av det nu så nödvändiga samtalet, de har till och med lyckats hindra oss att hyra möteslokal hos ABF.

Detta är både stötande och oklokt, ur flera synvinklar:

1. När vi själva frekventerade ABF-huset på 60-talet - var dessa personer ens födda då? Nu får vi underkänt, dessa unga människors bedömningar och tolkningar blir överordnade. Hur mycket erfarenhet har de av demokratiskt arbete, hur grundmurade är deras egna demokratiska värderingar?

2. Hur har de fått uppehållstillstånd i Sverige? Har inte många av dem, eller deras föräldrar, kommit hit förebärande förföljelse och brist på demokrati i sina hemländer? Väl här försöker de nu strypa demokratin i det land som tagit emot dem, och hindra en civiliserad dialog.

3. Under arbetarrörelsens genombrottsår i Sverige för drygt hundra år sedan hindrades August Palm tillgång till möteslokaler, han fick anordna "politiska promenader" utomhus. Nu vrids utvecklingen tillbaka - under medverkan av samma (?) arbetarrörelse.

4. Om målet är att motverka främlingsfientlighet måste detta agerande rimligen vara totalt kontraproduktivt.

5. De som nu så kategoriskt förkastar Blågula Frågor - på vad grundar de sin bild av föreningen? Handlar det om annat än uppgifter i andra eller tredje hand? Handlar det om annat än rykten och förutfattade meningar?

Hur ska man kunna komma tillrätta med fördomar, om inte genom att konfronteras med verkligheten? Här gör man sig alltså otillgänglig för nya fakta och argment.

6. Vad blir den principiella konsekvensen att säga nej till samtal, nej till att träffa företrädare för andra åsikter? Blågula Frågor är en liten organisation, men de åsikter vi företräder är på intet sätt extrema. De ligger väl i linje med vad väldigt många svenskar anser. Förkastar man en dialog med oss, då förkastar man i princip samtidigt en dialog med denna stora grupp av svenskar.

Sverige skakas nu av nazi-våld. Blågula Frågor tar självklart, reservationslöst, avstånd från detta. Vi instämmer såtillvida med officiella fördömanden.

Från vår sida kan det göras med viss tyngd, eftersom vi själva håller fast vid demokratiska principer. Mindre tyngd får sådana fördömanden, när de kommer från personer som förkastat det demokratiska samtalet.

Men också för oss blir det problematiskt. Våra fördömanden skulle få större tyngd, om vi kunde hänvisa till att det finns en väg för demokratiskt arbete som ligger öppen, för den som själv ansluter sig till demokratiska spelregler.

 


Till sist ytterligare en reflexion. Under militärkuppen i Chile 1973 mördades tusentals människor, med en besinningslös brutalitet. Det är naturligt, om många av de som drabbades av detta våld och denna terror fortfarande bär på ett hat mot de ansvariga.

En av dem som mördades med särskild brutalitet var Coco Paredes, livvakt till president Allende. Paredes´ son är nu vuxen och bor i Sverige. Det visar sig att han förespråkar en dialog med andra sidan, med de chilenare som stödde kuppen.

Så är det naturligtvis, att ska sår läkas, ska konflikter biläggas, ska nationer enas - då måste man kunna tala med varandra. Så är det i Latinamerika, så är det i Mellanöstern och så är det på Nordirland.

I Sverige har vi inget sådant förtryck och krig bakom oss, inget sådant våld och lidande att bearbeta. Bör då inte också vi kunna förmå oss till att prata med varandra?

Jan Milld Anders Sundholm


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan