Nytt svar till Hanna Sundin i Svenska Dagbladet, insänt den 6/4:

Fakta talar för sig självt

Hanna Sundin, Liberala Nyhetsbyrån, talar mycket om konspirationer i den invandringspolitiska debatten (6/4). Det har jag aldrig gjort. Däremot anser jag att det finns ett mönster, och där talar fakta för sig självt.

Ser man till "DN Debatt" och vilka som där under perioden 1995-97 släppts fram med tre inlägg eller mer återfinns inte enda kritiker av den generösa flyktingpolitiken. Den "debatt" som sker, den sker i huvudsak mellan människor som i grunden tycker lika. Detta gäller, med några undantag, rikstäckande media i stort.

I både Norge och Danmark har förts en livaktig och frisk debatt om invandringen. I Sverige - som haft en flera gånger större invandring! - sker ingen motsvarande debatt. Det är ingen tvekan om att detta har praktisk betydelse. Bristen på debatt är en förutsättning för bedrivandet av den invandringspolitik som sker.

Hanna Sundin tror att jag är bitter. Kanske det. Men det är ovidkommande. En fri och allsidig debatt om invandringspoltiken behövs för Sveriges skull, inte för min skull.

Jan Milld,

redaktör för tidskriften Blågula Frågor

 

 Inlägget från Hanna Sundin

 Tidigare JM-inlägg