Tobias Hübinette

Expo-journalist

Ur Blågula Frågor, nr 5/96:

Tobias Hübinette dömdes i maj 1992 för skadegörelse, sabotage och uppvigling till en månads fängelse. I oktober 1995 dömdes han på nytt - denna gång till fängelse villkorligt, samt böter. Han dömdes dessutom att betala skadestånd till ett antal personer.

Brottet bestod i ofredande och förtal. Hübinette hade bl.a. i brev till olika personer anklagat dem själva eller andra för att vara rasister.

Villkorligheten i den nya fängelsedomen föranleddes av att Uppsala tingsrätt gjorde en positiv prognos för Hübinette: han levde nu under välordnade förhållanden i Stockholm, var aktivt arbetssökande och hade bedyrat att han inte vidare skulle ägna sig åt förtalsverksamhet.

Ur domen: "Han säger själv att... han mognat och utvecklats. Hübinette ser det som utspelade sig under åren i Uppsala som en avslutad period. Han är fullt förvissad om att han inte kommer att sysselsätta sig med några liknande aktiviteter i fortsättningen."

Nu sitter denne Hübinette i redaktionen för tidskriften Expo, och fortsätter samma typ av aktivitet - men i väsentligt större skala.

Vem är rasist?

"Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!"

Så skrev Tobias Hübinette så sent som 1996, i tidskriften Creol.

 


Till detta kan fogas ett citat ur tidskriften "Fri Information", nr 3/97:

"...den autonoma brottsligheten i Uppsala län sjönk från 15 anmälningar till en enda mellan 1994 och 1995. Det visade sig bero på att EXPO-journalisten Tobias Hübinette flyttade från Uppsala till Stockholm."


Se vidare:

 Mer Hübinette

Mönster

"Svenskarna som stred för Hitler"