Statskupp uppifrån

Kurt Lundgren skriver på sin blogg om den nya EU-konstitution som nu trycks på folken i Europas länder, likt en "statskupp uppifrån". Det tidigare förslaget om ökad överstatlighet har förkastats i folkomröstningar, nu återkommer samma förslag, om än i fördunklad form. Och denna gång får folken inte rösta om saken.

Svenska folket har i allmän omröstning sagt nej till EMU - nu undertecknar statsminister Reinfeldt (m), biträdd av EU-minister Malmström (fp), ett dokument som leder till att Sverige ska ansluta sig till Euron!


Från Lundgrens blogg den 16/12 -07:
 
"EU-konstitutionens ratificering i Lissabon ackompanjerades av tal om nationell självständighet för den lilla gangsterenklaven Kosovo - för att ge denna lilla provins, som är nästan exakt lika stor som Skåne, självständighet behövs ytterligare poliser och soldater utöver de 20 000 som redan finns där; Kosovo blir med andra ord ett EU-protektorat, liksom hela den sönderslagna, en gång väl fungerande Jugoslaviska staten är en EU-skapelse - balkaniseringen som idé och mål för hela Europa.
 
Med samma yta, med ungefär samma folkmängd, med samma etniska homogenitet och med samma rätt som Kosovo kan Skåne i morgon, måndag, utropa sig som självständig nation och be att få EU-styrkor till beskydd mot de imperialistiska uppsvenskarna."
  
"Anledningen till att jag så djupt misstror Kosovo-idén är att den tycks framadministrerad av riksolyckan Carl Bildt - varje dag när jag läser hans blogg blir jag skrämd av den skramlande, ekande tomheten och bristen på tankar. Jag som trodde att mannen var intellektuell, .."
 
"Undertecknandet i Lissabon betraktar jag som en politisk statskupp von oben av en ny sorts politisk överklass eftersom fördraget/konstitutionen inte har folkens godkännande..."

Fördraget finns inte ens att läsa på svenska, konstaterar Kurt Lundgren:
 

"Kan regeringens förakt för folket visas mer öppet än att den undertecknar århundradets viktigaste fördrag utan att det finns att läsa på vårt eget språk - jag skulle tro att av 349 riksdagsledamöter är det 349 som inte heller har läst det."

Lundgren har själv försökt läsa fördraget men tvingats konstatera att det är helt oläsligt på grund av alla fotnötter och korsreferenser, som kräver tillgång till en massa andra EU-fördrag samtidigt.
 
Han punktar upp på vilka sätt som den nya konstitutionen förvandlar Sverige till en lydstat:
 
"a) en utrikesminister för hela Europa, som vi inte valt. Denne man och hans utrikesförvaltning får egna ambassader runt om i världen, vilket innebär att vi på sikt kommer att få slå igen de svenska. Utrikesministern kan sluta bindande avtal för den svenska nationen.
 
b) vi får en EU-president som vi ej valt.
 
c) vi får en militärstyrka inom EU, som vi lyder under - medlemskap i Nato är ingenting mot dessa nya förpliktelser.
 
d) poliser från exempelvis Rumänien får rätt att göra ingripanden i Östersund eller vilken svensk ort som helst.
 
e) vi kommer nu att lyda under en fullständigt outhärdlig byråkrati i Bryssel, som beslutar på alla viktiga samhällsområden. Landets ekonomiska självbestämmande är obefintligt, vi har med undertecknande accepterat euron som vår nya valuta - detta står explicit i fördraget. Jag har läst det. Det står: Euron är Europas valuta. Har Reinfeldt reserverat sig? Nej, det har han inte.
 
f) den svenska riksdagen är inte ens ett transportkompani längre.
 
g) den svenska mer än 1000-åriga självständigheten är nu i princip avskaffad ... den nya diktaturen av ett format, djup, omfång och intensitet som vi hittills inte sett maken till i mänsklighetens historia ..."
 
Till vilken kontinent skall framtidens europeer emigrera? undrar Lundgren avslutningsvis.
 


 Se vidare:

EU

Sverige påverkar...