Aktuell kommentar - vecka 16/07

 

 

Sju frågor till Sahlin

Mona Sahlin ska nu äntligen uppfylla sitt löfte om att "ta debatten" med Sverigedemokraterna. I TV4-programmet "Kvällsöppet" ska hon - torsdagen den 19 april kl. 22.35 - möta Jimmie Åkesson.

Vi får väl se om hon verkligen dyker upp. Blågula frågor hade ju våren 1998, efter flera påstötningar om en intervju, äntligen fått ett besked från Mona Sahlin. Svaret var ja. BGF fick löfte om en intervju.

Både Jan Milld och Anders Sundholm var således på plats vid avtalad tid. Men ingen Mona. Vi försökte efteråt att få en ny tid, men det rann ut i sanden.

Inför torsdagskvällen är det ändå sannolikt att Mona dyker upp - det skulle bli en skandal och kosta (s) för mycket politiskt om hon gör som hon gjorde mot BGF, och bara uteblir.


Förhoppningsvis blir Jimmie Åkesson denna gång mer offensiv i partiets kärnfråga, dvs invandringspolitiken.

Sveriges problem utgörs ju inte av att partiet Sverigedemokraterna existerar, det består av de problem som SD pekar på och den svenska verklighet som ger partiet allt fler röster.

• Företrädarna för de sju riksdagspartierna har ett intresse av att så långt möjligt undvika sakfrågorna, eftersom de bär ansvaret för den förda politiken och saknar lösningar på de problem som den skapat. De vill istället länka in diskussionen på stickspår, som fp:s Ullenhag gjorde i TV8.

• Det finns ingen anledning att SD:s ordförande ska behöva ägna sig bara åt att försöka svara på frågor. Han måste också ha möjlighet att själv ställa frågor. Det saknas inte sådana att ställa till Mona Sahlin!


Förslag på frågor till Mona Sahlin:


1. Demokratins grundvalar

Sverigedemokraterna tvingas nu förlägga sitt riksårsmöte till Danmark, det går inte att finna en lokaluthyrare i Sverige. Bl.a. Grand Hotel i Saltsjöbaden backar ur efter bombhot.

Det är polisens uppgift att garantera säkerheten för politiska möten, den har alltså här misslyckats med sitt uppdrag. Bör inte bl.a. länspolismästare Carin Götblad nu ta konsekvenserna, och avgå?


2. Debattens förutsättningar

Sahlin delar rimligen uppfattningen att den politiska debatten ska basera sig på relevanta fakta. Blir det då inte angeläget att göra sådana uppgifter tillgängliga för allmänheten?

BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) gjorde år 1996 en undersökning om brottslighet bland invandrare, där överrepresentation eller underrepresentation redovisades, både grupp för grupp och brottstyp för brottstyp. År 2005 gjordes en motsvarande undersökning av BRÅ, men bara delar av resultatet har gjorts offentligt.

Sten Andersson begärde under sin tid i riksdagen en redovisning av invandringens kostnader, men fick ingen.

Ska myndigheterna göra fakta om invandringens konsekvenser tillgängliga för medborgarna?


3. Moratorium

Både i Rosengård och Södertälje pågår en form av lågintensiv krigföring mot det svenska samhället. Man vandaliserar och bränner, man hotar och misshandlar, man angriper både brandmän, ambulanspersonal och polis.

Vare sig vi använder termer som "integration" eller "assimilering", "utanförskap" eller "Sverigehat" - visar inte detta att Sverige nu behöver ett tills-vidare-stopp, ett moratorium, för fortsatt invandring?


4. Svenska medborgarskap

Media rapporterar allt oftare om "svenskar" som är inblandade i terrorism och krig, som varit i olika länder och fått problem med myndigheterna. Det är då fråga om utlänningar som fått svenska medborgarskap.

Visar inte detta att svenska medborgarskap nu beviljas alltför lättvindigt? Visar det inte att man bör ha avsagt sig andra medborgarskap för att få ett svenskt?!


5. Alla människors lika värde?

För utlandsfödda pensionärer i Sverige är det legitimt att önska sig vårdpersonal som talar deras modersmål. Således finns vårdhemmet La Dhalia, där man talar spanska.

När svenskfödda pensionärer ger uttryck för motsvarande önskemål kan det bli en fråga för DO. Är det rimligt?

Ska även svenska pensionärer ha rätt till vårdpersonal som de kan kommunicera med?


6. Kostnadseffektiv solidaritet

UNHCR begär nu att världens länder ska ska ställa upp med 420 miljoner kronor för att klara 4 miljoner Irakflyktingar i grannländerna till Irak. Det betyder cirka 100 kronor per flykting.

De som nu kommer till Sverige från Irak kostar mer än 10 gånger så mycket - bara på ett dygn!

Vore det inte rimligare att Sverige istället för att ta hit irakier satsade på hjälp i närområdet, genom stöd till UNHCR?


7. Safe Haven

Inom EU har England, Danmark och andra länder föreslagit en gemensam flyktingmottagning i EU:s utankant, sk. "Safe Haven".

På så sätt skulle asylsökande inte kunna vänta sig in i ett land, utan att ha asylskäl. Brottslingar skulle heller inte ges en bas för brottsturnéer.

Sverige och svenska socialdemokrater har motsatt sig detta brittiska förslag. Varför?


Det finns mycket för Mona Sahlin att svara på!


Se vidare:

Mona-meny

Tidigare Sahlinfrågor (BGF 1998)

Vad visste Sahlin?