Irak

Flyktingströmmen från Irak har - av begripliga skäl! - varit enorm. Ett grannland som Syrien har tagit emot inte mindre än 1 miljon Irakflyktingar. Även Jordanien har tagit emot väldigt många. Däremot inte grannländer som Iran och Turkiet. Där har Sverige tagit emot fler: 90.000 irakier.

Om kostnaderna för detta ges en uppfattning av det faktum att bara ett "ensamkommande flyktingbarn" enligt uppgift kan kosta så mycket som 1.900 kr eller 2.500 kr per dygn.

Nu går UNHCR ut med en vädjan till världens länder:

Från SR:s webbsida den 17/4 -07:

"FN VÄDJAR OM STÖD FÖR IRAKS FLYKTINGAR"
 
"FN håller en stor konferens om Iraks flyktingar och vädjar om snabbt ekonomiskt stöd.
 
Fyra miljoner irakier är på flykt och pengarna för att hjälpa dem är slut. FN:s flyktingorgan UNHCR behöver motsvarande 420 miljoner kronor för att klara av läget och pengarna behövs nu"

"- Även om vi har öppnat upp och tagit emot irakiska flyktingar så svarar det på intet sätt emot de enorma behov som finns och inte heller från USA:s sida. Det här handlar om att sätta press på att åtminstone hjälpa de grannländerna till Irak som öppnat sina dörrar för att ta emot dem, underlätta hanteringen och ge dem en dräglig tillvaro och någon form av livshopp så att de vågar återvända när situationen stabiliserats i Irak, säger Sanna Johnson.
 
Hälften av människorna som flytt är internflyktingar och är kvar i Irak. Nästan alla andra finns i grannländerna, de flesta i Syrien och i Jordanien. Där lever de utsatta liv, berättar Sanna Johnson. De flesta hamnar i fattiga bostadsområden i städerna, nästan en tredjedel av flyktingbarnen går inte i skolan och kvinnor och barn är ofta de mest utsatta.

Det internationella samhället har uppmärksammat krisen inne i Irak, men blundat för den humanitära katastrof som flyktingsituationen nu har utvecklats till, sa UNHCR:s talesman på konferensen.
 
- Nu väntar fyra miljoner irakier på att det internationella samfundet ska handla, sa han vidare."