Aktuell kommentar - vecka 5/02

 

Vad visste Sahlin?

Sveriges integrationspolitik har misslyckats. En som villigt erkänner detta är Mona Sahlin, integrationsminister. Frågan är dock vad hon själv visste:

Vad visste Sahlin när hon efter det danska folketingsvalet läxade upp sin danske ministerkollega i Köpenhamn?

Vad visste Sahlin när hon ett år tidigare hetsade mot svenska invandringskritiker i en artikel under rubriken "Vi ska krossa dom"?

Vad visste Sahlin när hon år 1995 uttalade sig om behovet av att "tänka nytt"?

Detta är frågor som aktualiseras efter mordet på Fadime.

Visste Sahlin att det inte ställs några krav på invandrare i Sverige att rätta sig efter svenska regler? 1) Visste hon att SAP i Stockholm tagit direkt avstånd från tanken på assimilering?

Visste Sahlin att det förekommer ett klanvälde inom vissa invandrargrupper, där svenska lagar och svenska domstolar har konkurrens? Visste hon att där förekommer ett direkt svenskförakt?

Visste Sahlin att det slussats in stora belopp till olika invandrarorganisationer, just i syfte att de ska bevara sin egen kultur, sina egna värderingar och sitt eget tänkande?

Visste Sahlin att giftasåldern för invandrarkvinnor i Sverige är 15 år? Visste hon att det förekommer en omfattande anhöriginvandring genom att pojkar och flickor med invandrarbakgrund används för att ta hit en partner från hemlandet? Visste hon att detta kan betinga en inkomst på 75.000 kronor?

Visste Sahlin att det finns ekonomiska motiv bakom asylsökandes val av just Sverige? Visste hon att det förekommer ett missbruk av vårt sociala trygghetsystem, t ex genom förtidspensioneringar i orimlig omfattning?

Visste Sahlin att många av dem som kommit hit som flyktingar sedan kan resa på semester till sitt hemland utan problem?

Visste Sahlin att det finns invandrare som varit i Sverige i två decennier, men fortfarande behöver tolk för att kommunicera med svenska myndigheter? Visste hon att sådana invandrare kan få svenska medborgarskap?

Visste Sahlin att vapeninnehav och narkotikamissbruk är vanligt inom vissa invandrargrupper? Visste hon att många kvinnor i Sverige drabbats av förföljelse till följd av den invandring som skett?

Mona Sahlin tillstår gärna att hon "inte gjort tillräckligt". Detta är dock inte sant. Snarare har hon gjort för mycket. Problemet är att hon gjort fel saker.

Sahlin har arbetat för:

1. En massinvandring till Sverige.

2. En kravlöshet gentemot nykomlingarna.

3. En monstrifiering av invandringskritiker. 2)

Mona Sahlin deklarerar vidare att det "är allas ansvar" att integrationen lyckas och att unga invandrarkvinnor i Sverige inte hotas. I mordet på Fadime skulle vi således alla bära skuld.

Detta är ju inte heller sant. Skuld har de som:

A. haft makt

B. drivit på för denna sanslösa politik.

Mona Sahlin har här haft ett inflytande som få. Genom tillgången till mediautrymme och sin verbala talang har hon varit en ledande opinionsbildare. Som regeringsledamot har hon dessutom kunnat påverka både lagstiftning och anslagstilldelningar.

Måtte Fadime inte ha dött förgäves! Måtte detta mord bli början till ett svenskt uppvaknande!

 


 

 Mer Mona Sahlin:

Demokratiska Mona

Dubbelt fel

Fakta ovidkommande?

Fenomenet Sahlin

Korrekta ministrar

Monas värld

Mona-ånger

Muhammed ska ha jobbet

Obesvarad ABF-fråga

Sahlins tänkande

Sahlinsyndromet

Tio frågor

Trött Mona

Två Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Istället för att ställa krav på invandrarna har det talats om en "ömsesidig anpassning" och om "tolerans"? (Åter till texten)

2) Detta manifesteras kanske tydligast genom Sahlin stöd till Expo. Tidigare sände hon ut brev till alla landets bibliotek, med vädjan om att de skulle prenumerera på denna vidriga tidskrift. När detta inte gav utdelnng har det fixats anslag genom Allmänna Arvsfonden. (Åter)