Aktuell kommentar - vecka 15/07

 

 

TV 8

Igår debatterade Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson (JÅ) mot Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag (EU), med Lars Adaktusson (LA) som debattledare.

Mot sig fick JÅ i praktiken två debattmotståndare. LA började med en serie frågor till JÅ, ägnade att ifrågasätta SD:s trovärdighet. Även efter ett längre anförande från EU, med grova anklagelser med SD, gick LA in med nya frågor till JÅ, innan denne gavs möjlighet att bemöta vad EU sagt.

Ullenhag gick ut offensivt, menande att Folkpartiet - till skillnad från Sverigedemokraterna - hade en partihistoria att vara stolt över.

Här begick Åkesson ett allvarligt misstag, genom att intaga en defensiv position, med angrepp på fp för att i sina led en gång ha haft personer med ett konstroversiellt förflutet.

Istället borde JÅ naturligtvis ha påpekat att

a) Folkpartiet kanske mer än något annat riksdagsparti bär ansvar för den sanslösa invandringspolitik som bedrivits, med förödande resultet för svenska folket. Sannerligen inget att vara stolt över!

b) Sverigedemokraterna från första början har ifrågasatt denna sanslösa politik - till skillnad från både fp och övriga sex riksdagspartier. Sannerligen något att vara stolt över.

"Bevara Sverige Svenskt" löd parollen då. Det är en bra paroll, som SD ännu idag står bakom. Den utesluter inte viss invandring, men de som kommer ska vilja och kunna - åtminstone efter några generationer - bli svenskar. De ska komma hit med sikte på anpassning till det svenska samhället.

När EU - helt förutsägbart - mässade om "alla människors lika värde" och fp:s - till skillnad från SD:s - fina människosyn, kunde JÅ ha kontrat med att även svenskar ska räknas som människor.

Resultatet av fp-politiken blir att masssor av enskilda svenskar drabbas: som offer för misshandel, våldtäkter, dåliga skolor, dålig äldreomsorg, osv.

När SD angrips för att vara ett "enfrågeparti" finns åtminstone två argument att anföra:

1. Även om det skulle vara så att SD bara har en fråga, nämligen invandringen, så är detta nog för att ge partiet ett existensberättigande. Eftersom

•• det är en stor fråga, med omfattande konsekvenser för de flesta medborgare,

•• inget av de sju riksdagspartierna utgör ett alternativ till den nationella självmordspolitik som bedrivs.

2. En annan invandringspolitik påverkar många samhällsområden:

• Minskad brottslighet

• Bättre skola (här har vi Göran Perssons ord på att den finska skolans bättre resultat än den svenska förklaras av färre invandrarelever)

• Bättre äldreomsorg (bättre kommunikation och mer trygghet - ett starkt önskemål bland många äldre!)

• Bättre sjukvård (färre felbehandlingar och onödiga dödsfall)

• Säkrare trafik (bättre kunskap om, och respekt för, svenska trafikregler)

• Mer pengar över till diverse områden, inte minst betalning av den gigantiska statsskulden (invandringen kostar enorma belopp, nu senast har framkommit att varje "ensamkommande flyktingbarn" kostar 57.000 kr per månad i logi).

Samhällsekonomi handlar i grunden om två moment:

A. Hög produktivitet (alla i arbete, effektiva arbetsinsatser)

B. God hushållning (undvikande av onödiga utgifter).


SD har inget att be om ursäkt för.

Det har däremot Folkpartiet.

I själva verket är det helt oförlåtligt, det som Folkpartiet och de andra sex riksdagspartierna nu gör med vårt land!

 


Se vidare:

Utanförskap