Yrkesförbud?

Insändare av Tommie Ullman i Svenska Dagbladet den 13/6 -96:

 


"Massmedierna har den senaste tiden plötsligt blivit väldigt måna om att värna den sk yttrandefriheten. Man till och med distribuerar ett nummer av den 'antirasistiska' vänstertidningen Expo. Det är ju ganska märkligt, då man i andra sammanhang inte bryr sig så mycket om den fria debatten. Vi har ett debattklimat i Sverige där den som hyser politiskt inkorrekta åsikter utsätts för hetskampanjer, inte minst från kvällspressens sida. Personen ifråga kan vidare räkna med att bli 'avstängd' från en seriös debatt.

Inte heller verkar yttrandefriheten vara speciellt viktig då mindre 'korrekta' medier än Expo drabbas av terrorism. Exemplen är bara alltför många för att beröras här. Ändock är grundbulten i yttrandefriheten inte bara att de personer med samma åsikter som en själv skall ha rätt att uttrycka sig, utan att den rätten gäller alla, även politiska motståndare.

Vad har då tidningen Expo själv för syn på yttrandefriheten?

Ja, i ett nummer kritiserar den DN för att tidningen tar upp att den tyska högertidningen Junge Freiheit fått sitt tryckeri sönderbombat. Man ifrågasätter till och med att journalisten som skrev den artikeln får skriva på DN:s kultursidor. När politiskt inkorrekta medier attackeras skall det alltså tystas ned, medan reaktionen saknar alla proportioner när de drabbade är politiskt korrekta.

Ledstjärnan borde i stället vara den franske upplysningsfilosofen Voltaires berömda ord: 'Jag avskyr dina åsikter men skulle kunna gå i döden för din rätt att framföra dem'."