Aktuell kommentar - vecka 52/00:

 

 

Lönsam invandring?

Än en gång basuneras det ut att invandringen är lönsam, den är i själva verket en pluspost i samhällsekonomin.

Den aktuella undersökningen är gjord av Torun Österberg, nationalekonom vid Göteborgs Universitet. Undersökningen ägnas stor uppmärksamhet i massmedia, över hela landet.

"Invandrare lönsamma för samhällsekonomin" löd rubriken i Metro den 21/12 -00, landets största morgontidning. 1)

"Invandrarna ger mer än de får" blev rubriken i Göteborgs-Posten. "Nationalekonom slår hål myten om att många ligger samhället till last. De allra flesta invandrare bidrar med mer pengar än vad de kostar samhället under sin livstid", slår GP fast.

Jan Ekberg vid högskolan i Växjö, anlitad av regeringen, kom ju på 90-talet fram till att den sena invandringen gick med underskott. Det talades om siffror på 20-30 miljarder. Ska dessa uppgifter begravas och glömmas nu?

Lars Jansson, lektor i företagsekonomi, har presenterat beräkningar i tidskriften SALT nr 5. Jansson landade på en kostnad som uppgick till mer än 200 miljarder kronor. Hur kan olika utredare komma fram till så helt olika resultat?

 


SANNINGEN ÄR naturligtvis att det går att räkna på olika sätt. Resultatet av en undersökning kanske, när det gäller ett laddat ämne som invandringen, mest av allt säger något om viljeinriktningen hos uppdragsgivaren.

Därmed inte sagt att all diskussion är meningslös, att en saklig granskning är omöjlig. Det finns fakta i massor. Det viktiga är att i möjligaste mån få med alla relevanta fakta. Det är när urvalet av fakta är både begränsat och skevt som resultatet blir missvisande.

Till att börja med kan man ju fråga sig hur det kan vara så svårt att få kommuner att ta emot nya "flyktingar" om det är så lönsamt? Förstår de inte sina egna intressen? 2)

 


NÅGRA FÖRKLARINGAR till skillnaden i resultat från Österbergs kalkyl och andra kalkyler kan dock spåras:

Hon mäter perioden fram till år 1992. Det var efter det året som antalet PUT formligen exploderade, inte bara genom aalla asylsökande som fick stanna på "humanitära grunder", utan också genom all anhöriginvandring.

Hon ser bara till individer fram till 65 års ålder, alltså i produktiv ålder. Varför räkna pensionärerna bland svenskarna men inte bland invandrarna?

Det är skillnad på "invandring" och "invandring". Invandrare är inte någon homogen grupp! Viss typ av invandring kan faktiskt vara lönsam samtidigt som annan typ av invandring är utpräglat "olönsam".

 


DESSUTOM kan man lägga in fler eller färre moment vid bedömningen av kostnader. Vad Österberg försöker göra är en statsfinansiell kalkyl, inte en samhällsekonomisk.

Det gör att många tunga kostnadsposter beträffande invandringen faller bort: brottslighet, skola, sjukvård, mm. Vad kostar inte bara behandlingen av alla misshandelsfall? Vad kostar inte alla extra satsningar i "utsatta bostadsområden" och i skolor med särskilda problem? 3)

Men den kanske största delen av invandringens kostnader låter sig inte mäta i pengar: otrygghet och orättvisor, fysiskt och psykiskt lidande, demokratiskt underskott och låg standard på skolundervisningen.

 


En fråga pockar nu alltmer på ett svar: Varför får inte Torun Österberg mothugg av några andra nationalekonomer?


 

 Se vidare:

Med doktorshatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) I samma nummer av Metro fanns samtidigt en annan artikel på samma tema. Rubriken löd "Invandring anses lönsamt för Europa", och denna gång avsågs en ny OECD-rapport.

2) En jämförelse mellan olika kommuner beträffande kommunalskatten borde rimligen visa att denna skatt är lägre i kommuner med en hög andel flyktingar/invandrare - om Österberg har rätt.

3) Tag bara diskoteksbranden i Göteborg. Bara advokatkostnaderna klättrade upp i flera miljoner. Totalt kostade denna brand det svenska samhället över 100 miljoner kronor. Å andra sidan kunde konstateras att bilstölderna i Göteborg helt upphörde direkt efter branden (men det har väl nu kommit igång igen). Å tredje sidan är denna brand bara en i mängden, det anläggs ständigt nya bränder.